--Quảng cáo---

Lai Châu: Nhiều vướng mắc trong tài chính, giá đất

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Trường Giang - 10:45 22/07/2021

(TN&MT) - Thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tài chính đất đai, giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, tỉnh đã ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, với những biến động giá đất của thị trường cũng như việc đầu tư xây dựng mới một số tuyến đường, tỉnh đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung giá đất của một số loại đất trong Bảng giá đất để kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2019, để kịp thời ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quang cảnh thành phố Lai Châu.

Do đó, công tác quản lý Nhà nước về giá đất tại địa phương có những chuyển biến rõ nét. Quá trình thực hiện các quy định về Luật Đất đai và các văn bản chỉ đạo của Trung ương đã được tỉnh thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, từng bước tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng được mục tiêu về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Tỉnh Lai Châu xác định nguồn thu ngân sách chủ yếu từ đất nên đã coi trọng công tác đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ quan có liên quan đã thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy vậy, tại địa bàn một số huyện, thành phố tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không có hoặc không đủ số lượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia, do vậy không đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Luật Đấu giá năm 2016.

Theo UBND tỉnh, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Tại Khoản 2, Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013 quy định giá đất để tính tiền bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Song, theo Khoản 3, Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày không phù hợp, vì phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải có giá đất mới phê duyệt được.

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, việc giao dịch chuyển nhượng, trúng đấu giá về đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, trong đó có đất thương mại, dịch vụ rất ít, dẫn đến việc điều tra giá đất thị trường làm cơ sở xác định giá đất cụ thể còn gặp khó khăn.

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công cho 1.970 thửa đất, khu đất, thu nộp ngân sách 430,29 tỷ đồng.

Một vướng mắc khác là việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2104 của Chính phủ còn khó khăn khi thực hiện nhiều công đoạn so sánh điều chỉnh giá và nhiều hệ số điều chỉnh giá.

Ngoài ra, việc quy định cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh là cơ quan xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ còn bất cập trong quá trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO