Lai Châu: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Hà Thuận| 22/10/2020 17:14

(TN&MT) - Sáng ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; bảo đảm quốc phòng an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Quanh cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, cùng với 299 đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 29.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, lãnh đạo quân và nhân dân Lai Châu nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được gần 7.460 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Duy trì 100% thôn, bản, khu dân cư, trường học, trạm y tế có chi bộ; thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt trên 22% và trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt hơn 64%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt trên 11%/năm; tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 20.500 tỷ đồng, tăng trên 95% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2015; trong đó tập trung phát triển thủy điện, tỷ trọng công nghiệp điện chiếm gần 88%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu hàng năm đều đạt và vượt dự toán Trung ương và tỉnh giao, năm 2020 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 200 triệu USD; giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt gần 73 triệu USD, tốc độ tăng bình quân ước đạt gần 20%/năm. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; gần 94% thôn, bản có đường ô tô hoặc xe máy đi lại thuận lợi, vượt gần 4% Nghị quyết.

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai mạc Đại hội.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân gần 4,8%/năm, ước năm 2020 còn hơn 16% (giảm gần 24% so với cuối năm 2015); có 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường được đẩy mạnh triển khai. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 3/8 huyện, thành phố, phục vụ tốt công tác quản lý đất đai ở cả ba cấp.

Cùng với đó, tỉnh Lai Châu tập trung quản lý, bảo vệ, phát triển sinh thái rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Chú trọng kiểm soát, ngăn ngừa suy thoái môi trường, 95% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị được thu gom và xử lý. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động, tích cực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Lai Châu cần khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tiếp tục giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; coi trọng, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; trong đó, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Cùng đó, chú trọng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng…

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu gồm: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Cùng đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Phấn đấu đến năm 2030 đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Lai Châu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 226.000 tấn; tăng trưởng đàn gia súc trên 5%/năm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí và có 2 huyện đạt nông thôn mới là Tam Đường, Than Uyên.

Bên cạnh đó, Lai Châu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; đào tạo nghề cho 8.000 lao động/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trên 80% Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu, có 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên. Trên 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt từ khá trở lên.

Đối với các chỉ tiêu về môi trường, tỉnh Lai Châu phấn đấu trên 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, 75% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Các đại biểu tham quan gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lai Châu.

Nhằm hoàn thành mục tiêu trên, Lai Châu sẽ thực hiện 4 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chương trình phát triển rừng bền vững, chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số.

Cùng đó, thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung tạo sản phẩm đặc sản có giá trị. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm trong mọi lĩnh vực.

Tại phiên khai mạc, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, nhằm san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ bị ảnh hưởng để sớm khắc phục và ổn định cuộc sống.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra đến hết buổi sáng ngày 23/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO