--Quảng cáo---

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV là kỳ họp ngắn nhất, cải tiến về mặt thời gian

Trong nước - 13:46 16/07/2019

(TN&MT) – Tiếp tục phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 15/7, tại trụ sở Nhà Quốc hội, UBTVQH tổng kết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

​ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp (Ảnh chụp qua màn hình) ​
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác; phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Về công tác lập pháp, các dự án luật, nghị quyết được chuẩn bị công phu, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và tiến trình hội nhập quốc tế. Các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi, tranh luận thẳng thắn, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện trước khi biểu quyết. UBTVQH đã chỉ đạo sát sao các cơ quan nghiên cứu giải trình, tiếp thu đầy đủ, thuyết phục ý kiến đại biểu Quốc hội.

Về công tác giám sát, các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019 được chuẩn bị công phu, phản ánh đúng tình hình thực tế, cung cấp nhiều thông tin làm cơ sở để đại biểu quyết định các vấn đề quan trọng. Các vị đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn phân tích, đánh giá với tinh thần xây dựng, quan điểm khoa học, bao quát mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh; phản ánh nhiều vấn đề, vụ việc được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

​ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo (Ảnh chụp qua màn hình) ​
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo. Ảnh: QUOCHOI.VN

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, giảm đáng kể việc đóng dấu mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.

Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, chặt chẽ, tiết kiệm; có nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp; được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

“Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp thứ 7 vẫn còn một số hạn chế như: Hồ sơ tài liệu của một số dự án luật, nghị quyết gửi đến đại biểu Quốc hội quá chậm, ảnh hưởng đến chất lượng tham gia ý kiến và quyết định của ĐBQH. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, vẫn còn một số ý kiến chất vấn mang tính bình luận, giải thích, trùng lắp. Một số nội dung trả lời chất vấn còn chung chung, chưa đúng trọng tâm...” - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Đánh giá về kỳ họp thứ 7, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng: Đây là kỳ họp có nhiều cải tiến về mặt thời gian, là kỳ họp ngắn nhất. Các đại biểu thảo luận sôi nổi, nhất là các đạo biểu nữ, đại biểu trẻ, thể hiện trách nhiệm của đại biểu. Tuy nhiên, số lượng đại biểu vắng mặt quá đông.

Đồng quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng: ĐBQH vắng mặt quá nhiều. Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, có những đoàn vắng đến 13 đại biểu.

Bà Lê Thị Nga đánh giá kỳ họp thành công trên nhiều phương diện mặc dù nhiều dự luật nóng còn có nhiều quan điểm khác nhau giữa ĐBQH và Chính phủ. Theo bà, có những luật khó nhưng đã có được tỷ lệ tán thành cao; tuy vậy, chất lượng thảo luận tổ một số đoàn không cao; vì vậy, không nên ghép quá nhiều nội dung vào thảo luận dẫn đến không sâu.

Báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cụ thể, chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp, chủ động chuẩn bị các nội dung tài liệu trình Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các Báo cáo, dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua đều đã được UBTVQH cho ý kiến và các Bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi tài liệu phục vụ kỳ họp sang Văn phòng Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để xây dựng Chương trình làm việc hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm đúng các nội quy kỳ họp của Quốc hội. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, Văn phòng Chính phủ luôn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trao đổi kịp thời thông tin, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ trong xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Việc xử lý, trả lời kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7 đã được các thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Các nội dung trả lời đều rõ ràng, giải trình ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri, đại biểu Quốc hội nêu. Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ còn thông tin thêm cho cử tri, đại biểu Quốc hội về các quy định pháp luật có liên quan khác cũng như kế hoạch triển khai khắc phục những vấn đề cử tri kiến nghị.

Công tác chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đã được thực hiện nghiêm; không để xảy ra tụ tập khiếu kiện đông người. Công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của kỳ họp đã được quan tâm chỉ đạo kịp thời để đại biểu Quốc hội, cử tri hiểu rõ và đồng thuận về những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định, nhất là về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động tăng cường phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thành công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp và gửi đến đại biểu Quốc hội nghiên cứu; bảo đảm công tác tập hợp, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội kịp thời, chính xác; các thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ, đúng thành phần các phiên họp của UBTVQH; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo tham dự đầy đủ, đúng thành phần các phiên họp thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, sớm báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về việc tham gia tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV đã tập hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Báo cáo tập trung phản ánh vào 4 nhóm vấn đề lớn thuộc các lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch đã có 5 kiến nghị cụ thể gửi tới Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm khẳng định việc trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8 về các nội dung sau: Phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); sửa đổi, bổ sung các luật để thực hiện Hiệp định EVFTA và EVIPA; thông qua các nghị quyết về: Xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn khả năng sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 - 2026 và một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: UBTVQH cơ bản đồng ý với các báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Báo cáo đã đánh giá những mặt tích cực, phân tích sâu vào những mặt hạn chế đã nhận diện, rút kinh nghiệm nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp (Ảnh chụp qua màn hình)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá đây là kỳ họp ngắn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kỳ họp đã thành công, chương trình làm việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đạt kết quả theo yêu cầu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO