Tài nguyên nước

Kon Tum: Yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước

Trần Thọ 06/05/2024 - 13:38

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa ký Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó trước tình trạng hạn hán, thiếu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, mùa khô năm 2024, đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống, ứng phó hạn hán, thiếu nước theo các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ NN&PTNT và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Trong đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, nhận định tình hình khí tượng thủy văn kịp thời cung cấp thông tin về khí tượng, thủy văn, hạn hán cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn.

Đồng thời, Sở TN&MT Kon Tum chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và địa phương có liên quan tham mưu kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Sê San để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh kế hoạch điều tiết nước cho hạ du các hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước mà các hồ không thể đảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Kon Tum cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Sở NN&PTNT được giao làm cơ quan đầu mối, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống hạn đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO