--Quảng cáo---

Kon Tum: Đến năm 2025 sẽ giảm còn 30% thu gom rác thải rắn sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp

Quản lý chất thải rắn - T. H - 09:48 02/06/2021

(TN&MT) - Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1448/KH-UBND về việc triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025: Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 90%; giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%; cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Kon Tum phấn đấu đến năm 2025, 100% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có ít nhất 07/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Phấn đấu số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm là 50%.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có ít nhất 08/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Phấn đấu số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm là 60%.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Phấn đấu 70% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 40%. Phấn đấu  70% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 30%. Phấn đấu 100% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Theo kế hoạch sẽ thực hiện các lộ trình cụ thể như:  Giảm tỷ lệ xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp; Cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh đến năm 2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO