Kiểm toán nhà nước là công cụ hữu hiệu ngăn chặn các hành vi tham nhũng

Lưu Nguyên Sơn| 03/10/2020 07:09

(TN&MT) - Ngày 2/10, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Lê Hòa

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến tiểu biểu từ 33 đơn vị trong toàn Ngành...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nhấn mạnh: Thực hiện di huấn thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ đầy trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; cùng việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, sự nỗ lực cống hiến bằng cả trí tuệ và tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, đã góp phần quan trọng để KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Có được kết quả trên là nhờ sự đổi mới về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể của KTNN về công tác thi đua, khen thưởng và việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hỗ Đức Phớc phát biểu khai mạc Đại hội -Ảnh: Lê Hòa

Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng từng bước đã trở thành động lực góp phần phát triển KTNN. Các phong trào thi đua đã định hướng đúng và bám sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành và thực sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, phấn đấu và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết hợp tác, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trong cuộc sống.

Trình bày báo cáo với chủ đề “KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo” tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết: Bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020, KTNN đã xây dựng chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”. Trên cơ sở đó căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ từng năm để phát động các phong trào thi đua cụ thể. Chú trọng đổi mới việc tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với các mục tiêu, nội dung cụ thể. Hướng trọng tâm nội dung thi đua vào việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán. Tiêu biểu, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã phát động phong trào thi đua: “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” và phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 25 thành lập KTNN.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán”, trong giai đoạn 2015-2020, quy mô hoạt động kiểm toán tăng dần qua từng năm và phù hợp với số lượng, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên của Ngành.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày Báo cáo Đại hội với chủ đề “KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo” - Ảnh: Lê Hòa

Trong 5 năm qua, KTNN đã thực hiện 1.062 cuộc kiểm toán. Bình quân hàng năm KTNN thực hiện khoảng 212 cuộc kiểm toán và trung bình tăng khoảng 20% so với giai đoạn trước. KTNN đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp kiểm toán mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực, hiệu quả.

Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng, cung cấp 376 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Kết quả, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Bằng khen đột xuất cho 13 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm toán.

Báo cáo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật của KTNN trên các mặt công tác khác như: Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng; công tác hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tham mưu, tổng hợp và xây dựng cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin; phong trào thi đua xây dựng Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến...

Quang cảnh Đại hội - Ảnh: Lê Hòa

Về phương hướng phong trào thi đua của KTNN giai đoạn 2020-2025, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, KTNN xác định mục tiêu chung của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 là: “Thi đua phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, hoạt động chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; Phát động, tổ chức thực hiện và tổng kết đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Chính phủ và KTNN phát động; Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm cả giai đoạn với chất lượng, hiệu quả và hiệu lực cao nhất, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024), với Chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 là: Kiểm toán nhà nước: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo”.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, đặc biệt là các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước KTNN 5 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan kiểm toán tài chính công, tài sản công, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, KTNN là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững nền tài chính quốc gia. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả KTNN đã đạt được trong những năm qua.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban cán sự, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của KTNN phải tập trung, bám sát yêu cầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, trước hết là thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức phong trào thi đua. Tăng cường công tác giáo dục để xây dựng cho mọi tập thể và cá nhân có động cơ và thái độ hành động đúng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước của KTNN với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương trong toàn quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Văn Lân và Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Văn Hoàng

Kết quả công tác khen thưởng của KTNN giai đoạn 2015-2020
Khen thưởng cấp Nhà nước: Có 15 lượt tập thể, 82 lượt cá nhân của KTNN được Nhà nước và Chính phủ tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý.
Khen thưởng cấp ngành: Có 584 lượt tập thể, 2.139 lượt cá nhân của KTNN được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và 601 lượt cá nhân được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm toán nhà nước là công cụ hữu hiệu ngăn chặn các hành vi tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO