Bất động sản

Khu đô thị Thuận Thành III: Những vướng mắc được tháo gỡ sau thanh tra

Thanh Tùng - Trần Văn 08/09/2023 - 10:58

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III, phân khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, dự án khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III được triển khai thực hiện từ những năm 2007 đến nay. Thời gian thực hiện dự án kéo dài nên việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu gặp khó khăn, một số bị thất lạc. Mặt khác, các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản… có nhiều thay đổi. Chủ đầu tư dự án là Công ty Trung Quý - Bắc Ninh có sự thay đổi về nhân sự điều hành cũng gây những khó khăn trong việc thực hiện dự án.

Sau khi phân tích toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III, phân khu B, kết luận thanh tra đã kiến nghị trong thời gian tới, để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đưa dự án vào xây dựng và khai thác, sử dụng, UBND thị xã Thuận Thành, các Sở, ngành có liên quan và Công ty Trung Quý cần thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND thị xã Thuận Thành, chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, các đơn vị cá nhân có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tiếp tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; rà soát hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để báo cáo, đề xuất điều chỉnh, xử lý kịp thời những bất cập (nếu có). Được biết, đến nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đã đạt 98%, chỉ còn lại 2% với diện tích 1,6 ha người dân chưa nhất trí nhận tiền đền bù.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định.

anh-1.jpg
Phối cảnh Khu đô thị phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn Công ty Trung Quý thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp với quy hoạch chi tiết điều chỉnh và tiến độ thực hiện đầu tư của Công ty Trung Quý theo quy định.

Đôn đốc, yêu cầu Công ty Trung Quý thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện dự án về lĩnh vực đầu tư theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan làm rõ quy mô dự án đầu tư trong Xác nhận đăng ký dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho Công ty Trung Quý, làm rõ việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, trụ sở hành chính...) theo quy hoạch chi tiết được duyệt của nhà đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Đối với Sở Xây dựng, theo chức năng quản lý Nhà nước, cần tăng cường phối hợp với địa phương để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với nhà đầu tư trong việc thực hiện quy định pháp luật tại dự án, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền

Đôn đốc, yêu cầu Công ty Trung Quý thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện dự án về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, đẩy nhanh tiến độ việc xác định giá đất, tiền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để thông báo thu tiền sử dụng đất và giao đất cho Công ty Trung Quý theo quy định.

Các Sở ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế, UBND thị xã Thuận Thành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực của Sở ngành, đơn vị mình đối với dự án; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật của nhà đầu tư, chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan; chủ động hướng dẫn, giải quyết, trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư.

Đối với Công ty Trung Quý, tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng bổ sung các hạng mục công trình còn thiếu theo Giấy xác nhận đăng ký dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp; lập bổ sung, hoàn thiện hồ sơ về công tác quy hoạch, khảo sát xây dựng, đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp với quy hoạch chi tiết điều chỉnh, tiến độ thực hiện dự án để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt, các hạng mục công trình trên đất sau khi đủ điều kiện; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kế toán. Tiếp tục khắc phục các nội dung ban lãnh đạo cũ đã triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản… theo đúng quy định.

Dự án thực hiện được điều chỉnh bởi nhiều quy định chuyên ngành; quá trình thực hiện dự án trong thời gian dài, các quy định của pháp luật có nhiều thay đổi, có nội dung các quy định của pháp luật còn chưa thống nhất nên khi thực hiện dự án còn tồn tại một số khuyết điểm dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 22/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ký ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành 3, phân khu B.

Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về quy hoạch đô thị; việc thực hiện các quy định về đầu tư; việc thực hiện các quy định về nhà ở; việc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng công trình; việc thực hiện các quy định về đất đai; việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện các quy định về kinh doanh bất động sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu đô thị Thuận Thành III: Những vướng mắc được tháo gỡ sau thanh tra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO