Xã hội

Khẳng định vai trò Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT góp phần lan tỏa các phong trào thi đua

Thủy Nguyễn 07/06/2023 - 18:11

(TN&MT) - Chiều 7/6, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông TN&MT tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT; các đồng chí Phó Giám đốc cùng toàn thể công đoàn viên của Trung tâm.

_mg_9768-2-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Cao Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT cho biết, nhiệm kỳ 2019-2023, với sự chủ động, tích cực chỉ đạo của lãnh đạo, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đổi mới trong công tác quản lý góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch hàng năm đề ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm và các Tổ Công đoàn trực thuộc đã phối hợp tích cực trong việc tham gia phân công, sắp xếp lao động một cách khoa học, hợp lý, điều tiết công việc cho viên chức và người lao động đảm bảo cân đối, hài hòa; tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm phân bổ, giao nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các đơn vị phù hợp với nhiệm vụ và theo khả năng của từng đơn vị trực thuộc.

_mg_9754-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đặc biệt, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn lại bộ máy tổ chức, sắp xếp, bố trí lại lực lượng cán bộ, viên chức, lao động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị; tham gia đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong việc phân công, điều động công tác, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng viên chức, khen thưởng, kỷ luật; kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng với lãnh đạo Trung tâm và phối hợp thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động.

Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ TN&MT, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong những năm qua, Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên; Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm; tích cực tuyên truyền vận động công đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được Công đoàn Trung tâm quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo viên chức, lao động. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và từng đơn vị. Từ các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan toả và đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức, lao động phấn đấu vươn lên.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, BCH Công đoàn Trung tâm đã cụ thể hoá các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các phong trào thi đua được lồng ghép, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”;…

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.

_mg_9692-2-.jpg
Đồng chí Cao Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT báo cáo tại Đại hội

Theo đồng chí Cao Minh Tuấn, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc theo đúng phương châm "Đổi mới - dân chủ- đoàn kết - phát triển". Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

_mg_9745-2-.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Chi bộ, lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT đánh giá: BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019 -2023 đã xây dựng tổ chức công đoàn hoạt động nề nếp, trách nhiệm và hiệu quả. Những kết quả của hoạt động Công đoàn đã đóng góp quan trọng vào hoạt động chung của Trung tâm trong thời gian qua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch hàng năm đã đề ra.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Việt Dũng mong muốn Công đoàn tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, thực sự là tổ chức vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò, kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị về các giải pháp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, nâng cao điều kiện làm việc cho công đoàn viên.

Để làm được điều này, đồng chí Nguyễn Việt Dũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong giai đoạn mới.

Qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt động công đoàn của Trung tâm, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ Nhất đề ra và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2019-2023.

“Công đoàn Trung tâm đã phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn. Đặc biệt, các công đoàn viên đóng vai trò hạt nhân trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm và hành động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống rác thải nhựa.”- Đồng chí Vũ Thị Mai Lan ghi nhận và biểu dương.

Theo đồng chí Vũ Thị Mai Lan, trong những năm tới cùng với sự phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng quốc tế, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy hơn nữa vai trò, của các tổ chức chính trị xã hội.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Vũ Thị Mai Lan đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục tinh thần đổi mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua...

Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm được lãnh đạo Bộ TN&MT được giao; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

_mg_9784-2-.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 7 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu các đại biểu đại diện cho Công đoàn Trung tâm dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định vai trò Công đoàn Trung tâm Truyền thông TN&MT góp phần lan tỏa các phong trào thi đua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO