Khai thác thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương

15/11/2018 15:48

(TN&MT) – Gia đình tôi đang có 1 số lô đất tại khu vực đường đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Tôi nghe người dân xung quanh nói rằng khu vực này sắp tới sẽ có nhiều dự án, công trình quan trọng được xây dựng. Tôi muốn biết rõ thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương thì tôi có thể xin thông tin ở đâu? Khi khai thác thông tin như vậy tôi có mất phí gì không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Nhưng thông tin bạn cần hỏi được quy định tại một số văn bản pháp luật như: Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố…

Theo đó, khi có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

photo1519869911643 1519869911643284806344
Ảnh minh họa.

Hồ sơ gồm: Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin); Các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ định đầu tư (bản sao công chứng); Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Thời hạn để giải quyết hồ sơ là không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời theo quy định.

Về phí: Theo quy định, phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai thác thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO