--Quảng cáo---

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nước - Nguyễn Nga - 13:58 23/09/2020

(TN&MT) - Sáng 23/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, nganh Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố… và 348 Đại biểu dự Đại hội, đại diện cho hơn 86.000 Đảng viên toàn tỉnh từ 17 Đảng bộ trực thuộc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV có chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy; các đại hội đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, đúng nguyên tắc, điều lệ đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Hướng về Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid -19, vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Những kết quả quan trọng đó đã tạo thế và lực mới cho sự phát triển xanh, nhanh và bền vững của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông báo cáo chính trị tóm tắt của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Sau diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đã Báo cáo chính trị tóm tắt của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua (2016-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ tỉnh đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm, với mục tiêu "Xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc"; tập trung thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020. Một số dự án giao thông quan trọng được khởi động triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo như tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La, dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản, tuyến tránh thành phố Sơn La.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,46%/năm. Quy mô kinh tế tăng mạnh, ước thực hiện năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đạt 56.009 tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội

Tỉnh đã có 147 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 21 sản phẩm nông sản được cấp chứng nhận bảo hộ, xuất khẩu được 16 mặt hàng nông sản sang thị trường 12 nước (Úc, Pháp, Mỹ, Nhật,…). Chủ trương chuyển đổi từ trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc được triển khai thực hiện có hiệu quả; ước đến hết năm 2020, diện tích cây ăn quả và cây sơn tra toàn tỉnh đạt 80.515 ha, tăng 311% so với năm 2015, đạt 400% mục tiêu kế hoạch, lớn thứ hai cả nước.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; thành phố Sơn La được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm từ 34,44% (năm 2015) xuống còn 18,62% (năm 2020), bình quân giảm trên 3%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra; hai huyện Phù Yên và Quỳnh Nhai được công nhận thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Sơn La đã đề ra 4 nhóm mục tiêu với 24 chỉ tiêu. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm. GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4-5%/năm); đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo. Đến hết năm 2025, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 83 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 3-5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, tỉnh Sơn La đã đề ra 3 chỉ tiêu về môi trường, gồm: Đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 80%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 94%. Đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 92,5%; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 88%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý đạt 60%. Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định 50%, từng bước nâng cao chất lượng rừng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm. Tập trung nguồn lực cho phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng khoa học, công nghệ cao, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch... của vùng.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục xây dựng Sơn La trở thành trung tâm đào tạo cùa vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung giảm nghèo, thoát nghèo bền vững… Làm tốt công tác dân vận; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình thuỷ điện Sơn La; làm tốt công tác phòng, chống ma tuý, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.

“Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Bộ Chính trị tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội

Cũng tại phiên Khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chiều nay (23/9), BCH Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV sẽ tiến hành Hội nghị thứ nhất để bầu Ban thường vụ tỉnh ủy khóa XV; bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV; bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa XV.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO