Tài nguyên

Huyện Lộc Bình (Lạng Sơn): Quản lý tốt TNMT góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

Hoàng Nghĩa 29/05/2023 16:25

(TN&MT) - Huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) có 21 đơn vị hành chính, 6 dân tộc anh em cùng chung sống. Huyện đã chú trọng triển khai các giải pháp nhằm phát huy nguồn lực tài nguyên, môi trường để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

“Dồn lực" triển khai các dự án trọng điểm

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ năm 2022 đến nay, kinh tế của huyện Lộc Bình tiếp tục phát triển với 22/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Huyện đã chú trọng tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác...

mau-son.jpg
Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hùng Cường, huyện Lộc Bình đang triển khai gần 40 công trình, dự án, diện tích thu hồi đất hơn 1.200ha; trong đó, có 5 dự án trọng điểm của tỉnh và 1 dự án trọng điểm của huyện. Đây đều là các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông quan trọng có tính kết nối cao, lan toả mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội của Lộc Bình nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Do đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được chính quyền địa phương triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chủ trương đầu tư, mục tiêu, lợi ích các dự án mang lại ngay từ giai đoạn đầu tại cấp xã. Tăng cường phổ biến, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu về các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo sự đồng tình ủng hộ cao trong nhân dân.

Từ năm 2022 đến nay, Phòng TN&MT đã thẩm định, trình UBND huyện ban hành gần 60 quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án cho hơn 770 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tổng số tiền trên 161 tỷ đồng. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra.

Song song đó, huyện Lộc Bình cũng xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Giao UBND các xã, thị trấn rà soát, lập phương án sử dụng với diện tích đất có nguồn gốc nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý tại 11 xã, thị trấn. Triển khai thực hiện nghiêm các quy trình về bán đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường thực hiện xác định giá đất các công trình, dự án trên toàn huyện…

Chú trọng bảo vệ môi trường

Trong công tác bảo vệ môi trường, hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua đó, tạo chuyển biến trong ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, không để phát sinh điểm nóng về môi trường gây bức xúc trong nhân dân.

Kêu gọi xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý rác thải. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia đầu tư chuyển giao công nghệ mới tái chế, tái sử dụng chất thải từ nhựa, túi nilon khó phân hủy. Thường xuyên phát động các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn...

screenshot_20230528_215339_facebook-1-.jpg
Người dân Lộc Bình thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp.

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, kiểm tra các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh, xử nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Duy trì tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 92,8%....

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2023 và những năm tiếp theo, huyện Lộc Bình xác định, tiếp tục huy động tốt nhất nguồn lực từ tài nguyên, đất đai, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, các hành vi vi phạm và chế tài xử lý.

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân biết, cùng tham gia quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, nhất là khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng để phát triển đô thị, khu – cụm công nghiệp, các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, trong đó tập trung thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (Phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Lộc Bình); Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn (Phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Lộc Bình).

Quản lý, giám sát chặt các nguồn thải lớn, có nguy cơ ô nhiễm. Tăng cường bảo vệ môi trường các lưu vực sông hồ, công trình thủy lợi. Rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường để kiện toàn bộ máy, tổ chức ở từng cấp. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

screenshot_20230528_205556_facebook.jpg
Năm nay, huyện phấn đấu trồng rồng mới 1.200ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên 58,4%

Đến hết năm 2022, Lộc Bình còn 2.159 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,3%; 1.766 hộ cận nghèo, chiếm 8,43%... Năm 2023, Lộc Bình đề ra mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên; trồng mới 1.200ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 58,4%; 97% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 93% dân cư thành thị được sử
dụng nước sạch. Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 83%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Lộc Bình (Lạng Sơn): Quản lý tốt TNMT góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO