Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank kỳ họp thứ 5 Khóa V

Đặng Thị Hồng| 15/01/2020 00:11

(TN&MT) - Ngày 10/01/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 5 - khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023).

Dự Hội nghị về phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN, các đ/c Trưởng, Phó Ban Công đoàn NHVN. Về phía Agribank có đồng chí Phạm Hoàng Đức - Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên,  đồng chí Nguyễn Tuyết Dương - Thành viên Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo Ban Truyền thông. Về phía Công đoàn Agribank có đồng chí Phạm Hồ Bắc – Phó chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank khóa V; các đồng chí Trưởng, Phó ban Công đoàn Agribank.

Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, báo cáo hoạt động kiểm tra Công đoàn Agribank năm 2019, phương hướng hoạt động công đoàn năm 2020; dự thảo báo cáo hoạt động Kiểm tra công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Năm 2019, Công đoàn Agribank đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn với những đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, đặc biệt là phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và Agribank; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể ĐV-NLĐ về chủ trương cổ phần hóa Agribank,vận động ĐV-NLĐ nghiên cứu, đồng thuận chế độ, chính sách của Agribank khi thực hiện cổ phần hóa.

Làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ. Tổ chức thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống; năm 2019, Công đoàn Agribank tổ chức Hội nghị tập huấn cho gần 1000 cán bộ Công đoàn Agribank tại 3 khu vực trong toàn quốc đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính và công tác kiểm tra trong hệ thống công đoàn Agribank.

Hoạt động nữ công, công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, đặc biệt là quan tâm đến ĐV-NLĐ Agribank có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong toàn hệ thống và tổ chức tham gia các Hội thi, Hội thao do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng như các đơn vị ngoại ngành tổ chức.

 Đồng chí Phạm Hoàng Đức - Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, Công đoàn Agribank tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng tại Khánh Hòa, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động Agribank tham gia, khẳng định phong trào văn hóa nghệ thuật, thi đua học tập nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ qua đó kết hợp tuyên truyền phổ biến kiến thức quảng bá sản phẩm dịch vụ mới của Agribank ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống Agribank…

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Agribank lần này đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể triển khai, phương hướng thực hiện năm 2020, đó là đồng thuận với chuyên môn động viên ĐV-NLĐ toàn hệ thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các mục tiêu năm 2020 của Hội đồng thành viên Agribank. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Động viên ĐV-NLĐ toàn hệ thống hăng hái thi đua, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các mục tiêu năm 2020 mà Hội đồng thành viên Agribank đã đề ra.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động công đoàn, phấn đấu năm 2020, có 90% số Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Công đoàn cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện trở thành đoàn viên công đoàn đối với đối tượng tuyển dụng mới; tiếp tục tuyên truyền phổ biến  chủ trương cổ phần hóa Agribank, chế độ chính sách đối với người lao động khi cổ phàn hóa đến ĐV-NLĐ trong toàn hệ thống…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vui mừng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Agribank đã đạt được trong năm 2019; đặc biệt là đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục động viên ĐV-NLĐ toàn hệ thống đoàn kết thực hiện tốt  vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn đối với những đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank, đánh giá cao kết quả tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng Agribank; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn Agribank trong toàn hệ thống đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Đồng chí cũng bày tỏ, năm 2020 Công đoàn Agribank tiếp tục phát huy thành tích đạt được, bám sát nghị quyết của tổ chức Công đoàn cấp trên, nghị quyết của Agribank đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể, tuyên truyền, động viên ĐV-NLĐ sát cánh cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, đặc biệt là tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho ĐV-NLĐ lập nhiều thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các ngày lễ của đất nước.

Đồng chí  Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đ/c Phạm Hoàng Đức - Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Agribank chúc mừng và trao quyết định phụ trách Công đoàn Agribank đối với đ/c Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch TT Công đoàn Agribank

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Hoàng Đức - Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Agribank đánh giá cao những nỗ lực không ngừng, ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và tập thể ĐV-NLĐ toàn hệ thống đã đạt được, năm 2019 hoạt động Công đoàn Agribank đạt được thành tích đáng tự hào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp tích cực cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ của Argibank năm 2019.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, Công đoàn Agribank phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục khảng định được vai trò, chức năng của mình, động viên toàn thể ĐV-NLĐ trong toàn hệ thống ra sức thi đua, lao động, học tập, tiếp tục giữ vững thương hiệu, xây dựng Agribank phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao quyết định Giao phụ trách Công đoàn Agribank đối với đ/c Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank từ ngày 05/12/2019.

Hội nghị BCH Công đoàn Agribank kỳ họp thứ 5 khóa V thành công tốt đẹp. Kết quả Hội nghị là cơ sở và là tiền đề để Công đoàn Agribank thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 và các năm tiêp theo.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank kỳ họp thứ 5 Khóa V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO