Hoàn thiện Dự thảo thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT

Trường Giang| 18/03/2021 13:20

(TN&MT) - Sáng 18/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ về nội dung Dự thảo Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV).

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Huyền cho biết, thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50, Vụ đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ; tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư; trình văn bản lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, đơn vị liên quan thuộc Bộ; gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và gửi đăng Dự thảo lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Đến nay, Vụ đã nhận được Văn bản góp ý của 10 Bộ, 11 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 35 Sở TN&MT và đã tiến hành tổng hợp. Đồng thời, đã phối hợp với các đơn vị tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo.

Quang cảnh buồi làm việc

So với Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV), dự thảo Thông tư này về bố cục giảm 7 điều, về nội dung đã cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ của tất cả các lĩnh vực chuyên ngành TN&MT để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ, Bộ, ngành và yêu cầu thực tế.

Trong đó, về vị trí và chức năng của Sở TN&MT được bổ sung chức năng quản lý chất thải rắn, đa dạng sinh học; sửa quản lý tổng hợp và thống nhất về biển hải đảo thành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Lĩnh vực môi trường được tách thành 2 khoản riêng là “về môi trường” và “về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học”. Dựa trên căn cứ Nghị quyết 09/NQ-CP; Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020; Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT để bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chất thải rắn, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị trong nhiệm vụ và quyền hạn của Sở TN&MT cần bổ sung quy định: Sở TN&MT tổ chức thực hiện các quy định khác trong lĩnh vực TN&MT và các nhiệm vụ do Chính phủ giao.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, việc quy định, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành TN&MT là cơ sở quan trọng để địa phương quyết định mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn về TN&MT ở địa phương, do đó, cần sớm ban hành Thông tư này.

Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát Dự thảo để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành mới ban hành và yêu cầu thực tế, tránh chồng chéo.

Đối với các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để sớm hoàn thiện, gửi thẩm định và trình Bộ trưởng ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện Dự thảo thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO