Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Hoàng Châu| 21/03/2023 20:18

(TN&MT) - Trong những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) rừng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống.

Hiện nay, Ban Quản lý KBTTN Mường Nhé được giao quản lý 46.730,51ha. Đơn vị đã giao cho 42 nhóm nhận khoán bảo vệ rừng với diện tích là: 31.217,17ha, diện tích 4.858,60ha do ban trực tiếp quản lý và bảo vệ. Tại 5 xã vùng đệm: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè với địa hình phức tạp, địa bàn rộng; đời sống người dân trong khu vực vùng đệm còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán canh tác lạc hậu cộng với tình hình dân di cư tự do trong khu vực diễn biến phức tạp; việc phá rừng làm nương, khai thác lâm sản và săn bắt thú rừng trái phép vẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường và sinh thái.

Trong những năm qua, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn 5 xã vùng đệm là việc triển khai và thực hiện tốt chính sách chi trả DVMR.

Ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, cho biết: Từ khi chính sách chi trả DVMTR được triển khai, công tác quản lý bảo vệ rừng của KBT có nhiều chuyển biến rõ rệt. Thông qua chính sách chi trả DVMTR, nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các thành viên hộ nhận khoán bảo vệ rừng từng bước được nâng cao. Giảm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép về cả số vụ và mức độ thiệt hạ. Đặc biệt, chính sách chi trả DVMTR đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

a2..png

Ban QL KBTTN Mường Nhé tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ rừng cho người dân

Để thực hiện tốt công tác chính sách chi trả DVMTR đơn vị đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chi trả chính sách DVMTR năm 2022 gắn với mục tiêu quản lý bảo vệ và phát triển diện tích đất lâm nghiệp thành rừng, tạo sinh kế cho người dân sống tại các bản vùng đệm góp phần làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

Ban quản lý Khu BTTN Mường Nhé đã thanh toán tiền cho các nhóm nhận khoán, bảo vệ rừng năm 2021 với tổng số tiền trên 29.857 tỷ đồng, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền, tổ chức các buổi tuyền truyền, phổ biến, pháp luật về lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến chính sách chi trả DVMTR. Đồng thời thực hiện nghiệm thu diện tích cung ứng DVMTR năm 2022, trên diện tích khoán bảo vệ rừng đối với các nhóm cộng đồng bản vùng đệm Khu bảo tồn, hoàn thiện hồ sơ gửi Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra thẩm định kết quả nghiệm thu của đơn vị làm cơ sở thanh toán tiền bảo vệ rừng năm 2022.

Việc triển khai chính sách chi trả DVMTR đã từng bước thay đổi nhận thức bảo vệ rừng của người dân. Trước đây, không ít trường hợp bà con vào rừng đặc dụng khai thác lâm sản hay lấn chiếm đất rừng làm nương nhưng từ khi được giao quản lý, bảo vệ rừng thì tình trạng đó gần như không còn. Ngoài ra, việc chi trả DVMTR còn tạo điều kiện cho người dân gắn bó mật thiết với rừng, bà con đã coi rừng như một nguồn thu nhập đáng kể, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Ðiều đó giúp việc quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn rất nhiều.

a2.jpg
Chính sách chi trả DVMTR, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Anh Lỳ Tư Xè, Trưởng nhóm nhận khoán bảo vệ rừng bản Nậm Pắt chia sẻ: từ khi chúng tôi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và được nhận tiền chi trả DVMTR, chúng tôi ý thức rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình với rừng và giúp người dân chúng tôi có thêm việc làm, tăng thu nhập, có ý thức hơn trong bảo vệ rừng, PCCCR. Cùng với người dân trong bản chúng tôi đã thành lập tổ tuần tra bảo vệ rừng, tháng nào cũng phân công đi tuần tra bảo vệ rừng và huy động dân bản phát dây leo, làm đường băng cản lửa.

Có thể thấy, việc thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR đã và đang giúp hàng nghìn hộ dân sống bằng nghề rừng, sống nhờ rừng ngày càng được cải thiện. Chính sách chi trả DVMTR không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO