HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022

Hoàng Nghĩa| 09/12/2021 23:53

(TN&MT) - Chiều 9/12, Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Lạng Sơn đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Theo đó, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết.

Cụ thể, các dự án phải thu hồi đất năm 2022 bao gồm: 544 dự án với tổng diện tích đất 5.885,37ha; các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 gồm: 373dự án với tổng diện tích đất 6.127,37 ha, trong đó có 462,48ha đất trồng lúa, 84,53ha đất rừng phòng hộ và không có dự án sử dụng đất rừng đặc dụng.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong đó tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch, chương trình, đề án của UBND tỉnh về phát triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; giữ vững thành quả đã đạt được, kiểm soát, không để dịch lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch với phương châm “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp” để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của Nhân dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu phát biểu Bế mạc Kỳ họp.

Bà Đàon Thị Hậu cũng đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban và các Đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát hiệu quả chất lượng và kịp thời hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; Tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, theo dõi và giám sát việc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung tổ chức triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong chỉ đạo, điều hành cần ưu tiên nguồn lực, tập trung giải quyết hiệu quả, bảo đảm tiến độ đối với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác lập quy hoạch tỉnh; mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy nhanh hơn nữa các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700-Km18); Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Dự án khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, khu công nghiệp Hữu Lũng, Lạng Sơn… đây là những dự án lớn có tính chất kết nối, tác động liên vùng, có hiệu quả và ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bên vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO