--Quảng cáo---

Hậu Giang: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời sự - Lê Hùng - 15:03 13/10/2020

(TN&MT) - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 33.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long,...

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiều thành tựu nỗi bật

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin: Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang tiếp tục ổn định, duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm hết sức quan trọng là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính. Trong đó, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, trong 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người, tăng gần 1,47% lần so với đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,87%/năm; tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 24,7% năm 2015 lên 26,7% năm 2020.

Cùng với đó, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Hậu Giang có 32/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1%; 

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện toàn diện; công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chú trọng, tăng cường; công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cũng nêu ra một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người chưa đạt Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; sản xuất nông nghiệp chưa khắc phục được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, phát triển thiếu bền vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 đến 7%/năm; GRDP bình quân đạt từ 77 đến 80 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt từ 99.000 đến 100.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1% trở lên; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu.

Cùng với đó tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp.

Cạnh đó xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm “kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, cùng với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 13/10/2020

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cùng với đó tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh. “Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Hậu Giang tiếp tục có bước phát triển mới. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả. Tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí…”. 
 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO