Tiếng dân

Hàng loạt sai phạm tại 19 dự án có sử dụng đất ở Hưng Yên

Phạm Thiệu 27/02/2024 - 18:08

(TN&MT) – Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, 19 dự án sử dụng đất tại tỉnh Hưng Yên có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện như: thiếu sót trong công tác lập quy hoạch, xác định tiền sử dụng đất, chậm tiến độ, chậm phê duyệt giá đất …

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 271/TB-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011 đến tháng 6-2022). Cơ quan thanh tra kết luận, UBND tỉnh Hưng Yên còn hạn chế trong công tác thanh tra, rà soát việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa; đến nay chưa hoàn thiện xong các thủ tục về giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …

Đặc biệt, trong quá trình thanh tra 19 dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Chính phủ xác định một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm cụ thể như:

dat-dai-hung-yen-1.jpg
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại 19 dự án sử dụng đất tại Hưng Yên

Có 07/19 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch xây dựng như: thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, vị trí khu đất thực hiện dự án không phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 còn một số chỉ tiêu chưa đảm bảo về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc có thiếu sót về thẩm quyền, trình tự thủ tục lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng. Một số dự án, thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới được điều chỉnh, cập nhật. Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, sau khi Thanh tra Chính phủ kết thúc thanh tra trực tiếp, UBND tỉnh đã từng bước khắc phục: có 02 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trong đó đã cập nhật, điều chỉnh hạn chế, thiếu sót liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng;

Có 04/19 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; có 01/19 dự án lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư nhưng chưa kịp thời áp dụng văn bản chuyển tiếp theo quy định hoặc có dự án khi phê duyệt chủ trương đầu tư ghi nhận bổ sung nội dung đơn vị thực hiện dự án đồng thời là đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước là không có cơ sở pháp lý vì theo quy định, chủ đầu tư là đơn vị có trách nhiệm thực hiện dự án. Điều này dẫn đến việc giao đất để thực hiện dự án cho đơn vị thực hiện dự án mà không phải chủ đầu tư hoặc có dự án chậm lựa chọn chủ đầu tư dự án để thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

Có 16/19 dự án có hạn chế, thiếu sót trong việc xác định tiền sử dụng đất của dự án như: lựa chọn phương pháp định giá đất không phù hợp (theo quy định phải áp dụng phương pháp thặng dư nhưng lại áp dụng phương pháp so sánh để định giá đất); phân tích, lựa chọn tài sản so sánh không đảm bảo phù hợp quy định; xác định một số khoản doanh thu, chi phí không có cơ sở; việc đối trừ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chi phí quản lý dự án bao gồm thuế VAT vào tiền sử dụng đất phải nộp không có cơ sở; áp dụng đơn giá, định mức, xác định khối lượng đối với một số hạng mục xây dựng trong chi phí xây dựng hạ tầng không đúng quy định; thời điểm xác định giá đất không đúng quy định; có dự án Cục thuế chậm thông báo nộp bổ sung tiền thuê đất sau miễn giảm; có dự án xác định thiếu diện tích tính tiền sử dụng đất;

dat-dai-hung-yen-2.jpg
Một số chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền không đúng quy định

Có 02/19 dự án xác định tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa chưa đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính;

Có 5/19 dự án chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc giao đất bổ sung, trong đó có dự án đã giao đất từ năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm kết thúc thanh tra (tháng 5/2023) chưa phê duyệt giá đất (dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối);

Có 11/19 dự án còn hạn chế, thiếu sót như: chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư hoặc chưa thực hiện đúng mục tiêu ưu tiên xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trước nhà ở thương mại hoặc chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý;

Một số chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định về điều kiện chuyển nhượng nhà đất đối với khu vực có yêu cầu phải xây dựng nhà ở trước khi chuyển nhượng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh thời kỳ có liên quan; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thời kỳ có liên quan; chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu cụ thể trong kết luận thanh tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt sai phạm tại 19 dự án có sử dụng đất ở Hưng Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO