--Quảng cáo---

Hà Quảng (Cao Bằng): Giai đoạn 2014 – 2020, thu hồi hơn 80ha đất để thực hiện các dự án

Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Nguyễn Hùng - 16:29 07/10/2021

(TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn được huyện Hà Quảng (Cao Bằng) thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Đặc biệt là công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hà Quảng (Cao Bằng) được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài huyện.

Triển khai Luật Đất đai 2013, huyện Hà Quảng tổ chức hội nghị giao ban theo quý đối với lãnh đạo, công chức địa chính các xã, thị trấn và một số ngành liên quan; phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ và tăng cường giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như khi thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai.

Căn cứ tình hình thực tế của từng xã, thị trấn, huyện Hà Quảng tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai thông qua các hình thức: Tuyên truyền, triển khai các văn bản qua công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; lồng ghép các hoạt động chuyên môn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, đối thoại, xử lý vi phạm, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hà Quảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định, đã đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài huyện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hà Quảng được thực hiện công khai, dân chủ; đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2014 - 2020, UBND huyện Hà Quảng đã ban hành quyết định giao đất cho 10 trường hợp, với diện tích 0,09 ha; chuyển mục đích sử dụng đất 519 hộ, với 8,74 ha; quyết định cho thuê đất 2 trường hợp, với diện tích 4.964,2 m², loại đất sản xuất, kinh doanh. Thực hiện thu hồi 80,86 ha đất để thực hiện các dự án, trong đó, 53,81 ha đất trồng lúa và trồng cây hằng năm; 25,23 ha đất rừng phòng hộ. Số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 1.353 hộ.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hà Quảng đã đạt được những kết quả nhất định, dần đi vào nề nếp và ổn định. Song, việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn vẫn còn một số hạn chế như: Khó khăn khi giải quyết đối với trường hợp phát sinh các dự án, công trình chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nên phải chờ điều chỉnh bổ sung kế hoạch được duyệt; thiếu các quy định để xử lý chuyển tiếp giữa Luật cũ và Luật mới về các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; năng lực của một số công chức địa chính cấp xã, thị trấn còn hạn chế trong việc báo cáo kết quả thống kê đất đai hằng năm do phải thực hiện rà soát, điều chỉnh diện tích đối với các trường hợp biến động…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO