Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng giảm biên chế 96 công chức, viên chức và người lao động

14/04/2018 09:27

(TN&MT) - Kinh phí chi trả trong đợt tinh giản biên chế đợt 1/2018 được lấy từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp thành phố; nguồn...

(TN&MT) - Kinh phí chi trả trong đợt tinh giản biên chế đợt 1/2018 được lấy từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp thành phố; nguồn thu, dự toán ngân sách giao và các nguồn hợp pháp khác của thành phố.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ (đợt 1) năm 2018.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 96 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, với tổng kinh phí: 10.701.234.000 đồng (Mười tỷ, bảy trăm linh một triệu, hai trăm ba mươi tư nghìn đồng).

Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp Thành phố: 8.986.776.000 đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là: 1.714.458.000 đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 4 năm 2017).

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ công chức cấp xã được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ, công chức cấp xã theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

UBND TP. Hà Nội giao các cơ quan, đơn vị có viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có tên tại Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm điều chỉnh các thông tin và nộp trả kinh phí điều chỉnh giảm theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 05/12/2017, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2018.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 08 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu. Biên chế sự nghiệp: 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Như vậy, theo số lượng này, Hà Nội sẽ giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng giảm biên chế 96 công chức, viên chức và người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO