--Quảng cáo---

Hà Nội ban hành bộ đơn giá kê khai cấp GCNQSDĐ, tài sản gắn liền với đất

Đất đai - 16:19 26/03/2019

(TN&MT) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 25/3 về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo quyết định, ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

đất đai HN
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc: Đối với các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên.

Năm 2019, áp dụng cột đơn giá sản phẩm đầy đủ các cấu thành đơn giá sau khi trừ đi chi phí khấu hao.

Từ năm 2020 trở đi, được áp dụng cột đơn giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; doanh nghiệp được áp dụng cột đơn giá sản phẩm đầy đủ các cấu thành đơn giá. Ngoài chi phí theo đơn giá nêu trên, các đơn vị sự nghiệp công lập khi cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân, được phép tính thêm chi phí di chuyển và hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Mức thu do đơn vị sự nghiệp công quyết định và được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công khai bộ đơn giá sản phẩm theo quy định; thường xuyên cập nhật các quy định có liên quan của Nhà nước và TP để báo cáo UBND TP xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bộ đơn giá sản phẩm Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 2663/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 24/7/2014.

Đối với các công việc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện trước ngày có hiệu lực của quyết định này, tiếp tục áp dụng đơn giá trúng thầu để thanh, quyết toán. Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao dự toán theo hình thức tự thực hiện; các nhiệm vụ chưa tổ chức lựa chọn và chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị có trách nhiệm trình phê duyệt điều chỉnh dự toán hoặc phê duyệt giá dự toán gói thầu theo đơn giá ban hành kèm theo quyết định này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO