Hà Nam: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bền vững, hiệu quả

Việt Linh| 31/12/2021 10:06

(TN&MT) - Những năm qua, thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng loạt ở các cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch

Tại cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Nam, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 9/5/2018.

6/6 huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt

Tại cấp huyện, 6/6 huyện, thành phố đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Có thể nói, công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ. Việc lấy ý kiến nhân dân được quan tâm, chú trọng. Quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ đất của Chính phủ, đặc biệt là đất lúa; căn cứ vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch các ngành, các lĩnh vực, nhu cầu sử dụng đất của các huyện, nhất là quy hoạch nông thôn mới. Nhờ đó, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được nâng cao, phù hợp với thực trạng sử dụng đất và thống nhất giữa các cấp, tạo cơ sở pháp lý cho công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương đã quản lý, sử dụng tốt chỉ tiêu sử dụng đất do tỉnh phân bổ, hạn chế thấp nhất việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích sử dụng khác.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thường xuyên. Về cơ bản, các địa phương đã quản lý, sử dụng tốt chỉ tiêu sử dụng đất do tỉnh phân bổ, hạn chế thấp nhất việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích sử dụng khác. Công tác thanh, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được các cấp, ngành địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định thanh tra số 585/QĐ-TTCP ngày 24/9/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Nam, trong đó, có tiến hành thanh tra các nội dung trọng tâm về việc lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các kỳ, năm so với chỉ tiêu được duyệt.

Tiếp tục tháo gỡ tồn tại, vướng mắc

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai là phù hợp. Các dự án hạ tầng, khu dân cư được hình thành đã đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, tạo nên diện mạo mới trong quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tại các địa phương đã cơ bản thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh vào nề nếp.

Các dự án hạ tầng, khu dân cư được hình thành đã đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, tạo nên diện mạo mới trong quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn gặp một số khó khăn. Do nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất cấp dưới phải phù hợp và căn cứ vào phân bổ chỉ tiêu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất của cấp trên. Dẫn đến, việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp dưới chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch của cấp trên được phê duyệt, làm chậm tiến độ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất các cấp. Bên cạnh đó, vẫn còn diễn ra tình trạng người dân tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không phù hợp phương án quy hoạch sử dụng đất.

Cộng thêm, tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực KT-XH với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao. Một số quy hoạch chuyên ngành chưa tính toán đến khả năng đáp ứng về đất đai, điển hình là quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch nông nghiệp. Sự gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác còn thiếu sự nhất quán, do không thống nhất về kỳ quy hoạch, tiêu chí phân loại đất, định mức và chỉ tiêu sử dụng đất.

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa đạt so với kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Đơn cử: Số dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa hết so với số dự án có trong danh mục dự án theo kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do việc giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, có những dự án chủ đầu tư chậm bố trí vốn chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc chậm vốn đầu tư xây dựng, nên không thực hiện được kế hoạch trong năm, chủ yếu là các dự án công trình công cộng của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bền vững, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO