--Quảng cáo---

Hà Nam quy định trách nhiệm lãnh đạo để xảy ra vi phạm đất đai

Đất đai - Thúy Nhi - 16:16 24/09/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện công tác quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mọi vi phạm phải được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không thực hiện hết trách nhiệm được giao, để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

T5
Hà Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Ảnh: MH

UBND tỉnh giao Sở TN&MT Hà Nam, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về việc phát hiện, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn cho cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm được giao về quản lý đất đai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý vi phạm khi nhận được báo cáo, đề nghị phối hợp của UBND cấp huyện hoặc các cơ quan của tỉnh.

Sở TN&MT thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trong quản lý Nhà nước về đất đai; giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT hướng dẫn UBND cấp huyện, xã lập kế hoạch chuyền đổi, trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất nông nghiệp trong chuyền đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm được giao vệ quản lý sản xuất nông nghiệp, giải quyết thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và quy định này….

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu, UBND cấp huyện lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp huyện trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của tỉnh; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bản.

Hàng năm hoặc khi có yêu cầu của công tác quản lý, báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý đất đai, xử lý vi phạm về đất đai trong chuyển đổi cơ cầu cây trồng trên đất trồng lúa (qua Sở TN&MT), về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương (Sở NN&PTNT).

UBND tỉnh yêu cầu, UBND xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp xã trên cơ sở kế hoạch chuyền đổi cấp huyện; thông báo công khai kế hoạch chuyển đổi tại trụ sở UBND xã vào quý IV của năm trước trong thời hạn 60 ngày; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, xử lý Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, theo mẫu hướng dẫn của Sở NN&PTNT. Trường hợp Bản đăng ký không hợp lệ, trong thời gian 3  ngày làm việc, UBND cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung Bản đăng ký cho hợp lệ.

Trường hợp Bản đăng ký hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp xã, trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Bản đăng ký, vào số theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp không đồng ý cho chuyền đổi, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất theo mẫu hướng dẫn của Sở NN&PTNT.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO