Môi trường

Giữ màu xanh những cánh rừng ven sông Đà

Nguyễn Nga 26/04/2023 - 14:07

(TN&MT) - Với hơn 51.000ha diện tích rừng, độ che phủ đạt 50,9%, những năm qua, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) luôn chú trọng phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

2.jpg
Quỳnh Nhai triển khai ký cam kết với các xã và nhân dân về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng.

Được giao quản lý, bảo vệ hơn 3.500ha rừng, Ban quản lý bản Quyền, xã Mường Chiên đã giao rừng cho các nhóm liên gia tự quản, đưa nội dung bảo vệ rừng vào quy ước của bản, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cho mỗi người dân.

Bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra rừng, phân công lịch trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh, làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì; chuẩn bị lực lượng trực sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Lò Văn Mới, Bí thư Chi bộ bản Quyền cho biết: Bản Quyền có 190 hộ dân, 8 nhóm liên gia tự quản. Bản đã thành lập tổ bảo vệ phát triển rừng với 23 thành viên, thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền cho tổ đội đi tuần tra bảo vệ rừng, tuyên truyền cho nhân dân hiểu được các quy định về luật lâm nghiệp, không để xảy ra các hành vi xâm phạm vào rừng.

5.jpg
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, phát triển rừng,...

Cùng với đó, từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, hàng năm, bản đã trích một phần kinh phí để mua dụng cụ cho tổ bảo vệ rừng; thực hiện tu sửa, làm mới biển cảnh báo tại các khu vực có rừng; sửa chữa, xây dựng các công trình nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương…. Sự minh bạch, công khai và hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ đã tạo động lực cho nhân dân gắn bó với rừng.

Mường Chiên hiện có hơn 5.000 ha rừng, trong đó, hơn 4.600 ha rừng đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên Lừ Văn Toản cho biết: Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập 1 tổ bảo vệ lâm nghiệp bền vững; duy trì 3 tổ bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) với hơn 90 người tham gia.

Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với các hộ dân; giao diện tích đất rừng cho các bản quản lý và vận động bà con tham gia trồng rừng. Rà soát, chuẩn bị phương tiện, lực lượng, dụng cụ để sẵn sàng chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Xây dựng và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm mùa hanh khô. Phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn và kiểm lâm các xã giáp ranh thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

3.jpg
Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

Những năm qua, Quỳnh Nhai đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường tuyên truyền cho các xã, các chủ rừng và người dân chủ động thực hiện PCCCR. Hình thực tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp qua hệ thống loa phát thanh huyện, xã; đóng mới bảng tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR tại những nơi có nguy cơ về xâm hại tài nguyên rừng...

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là kiểm lâm địa bàn và các chủ rừng; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân yên tâm gắn bó với rừng.

Đồng thời, giao UBND các xã chủ động cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng để thông báo đến chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân chủ động PCCCR; ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đến bà con nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh An, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai cho biết: Hàng năm, Hạt Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, phát triển rừng,...

1.jpg
4.jpg
Nhờ các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai những năm qua đã giảm đáng kể.

Chủ động về lực lượng, phương tiện, dụng cụ thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các vi phạm phá rừng trái pháp luật, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Chủ động tu sửa, phát dọn đường băng cản lửa; xây dựng và tu sửa các bảng tuyên truyền cố định, bảng dự báo cấp cháy rừng, bảng quy ước bảo vệ rừng, biển tam giác cấm lửa…

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Tình trạng phá rừng, cháy rừng và đốt nương làm rẫy giảm đáng kể. Hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 50,9% năm 2022 lên 51,6% vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ màu xanh những cánh rừng ven sông Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO