Dự thảo quy định sử dụng tiền ký quỹ môi trường trong khai khoáng

02/11/2016 00:00

(TN&MT) -  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai...

 

(TN&MT) -  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Dự thảo nêu rõ, tiền ký quỹ phải được quản lý và sử dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn gốc, trả tiền lãi ký quỹ theo đúng quy định và tự cân đối bù đắp chi phí quản lý cho hoạt động nhận ký quỹ của bên nhận ký quỹ.

Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ phải được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Về quản lý tiền ký quỹ, dự thảo Thông tư yêu cầu bên nhận ký quỹ phải mở tài khoản riêng theo dõi tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi).

Tiền ký quỹ được bên nhận ký quỹ gửi tại các ngân hàng thương mại chất lượng hoạt động tốt theo phân loại của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích quản lý an toàn, hiệu quả tiền ký quỹ, bảo toàn vốn gốc, bù đắp chi phí trả lãi cho bên ký quỹ và chi phí quản lý đối với hoạt động nhận ký quỹ.

Lãi suất và kỳ hạn gửi tiền tại ngân hàng do bên nhận ký quỹ thỏa thuận với ngân hàng thương mại nhưng phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả tiền gốc và lãi ký quỹ cho bên ký quỹ theo đúng thời hạn quy định.

Đối với lãi suất ký quỹ, dự thảo quy định: Mức lãi suất ký quỹ được điều chỉnh theo từng lần ký quỹ theo lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ tại thời điểm nhận ký quỹ và không thay đổi trong suốt quá trình ký quỹ.

Trường hợp bên nhận ký quỹ không thực hiện hoạt động cho vay thì lãi suất ký quỹ được xác định theo lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tại thời điểm nhận ký quỹ.

Trường hợp bên nhận ký quỹ áp dụng nhiều mức lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng khác nhau, lãi tiền gửi ký quỹ bên nhận ký quỹ phải trả cho bên ký quỹ được tính bằng mức lãi suất cho vay bình quân số học của các mức lãi suất cho vay đó.

Theo dự thảo, bên nhận ký quỹ không được sử dụng tiền ký quỹ để cho vay và thực hiện các mục đích khác ngoài quy định tại Thông tư này.

Về sử dụng tiền lãi từ gửi tiền ký quỹ, khi phát sinh tiền lãi gửi ngân hàng thì phần tiền lãi ký quỹ phải trả phải được hạch toán vào tài khoản riêng theo dõi tiền lãi ký quỹ.

Trường hợp tiền lãi gửi ngân hàng lớn hơn tiền lãi ký quỹ phải trả (chênh lệch dương), bên nhận ký quỹ hoạch toán phần chênh lệch vào thu nhập phát sinh trong kỳ.

Trường hợp tiền lãi ngân hàng thu được từ gửi tiền ký quỹ không đủ để chi trả tiền lãi ký quỹ (chênh lệch âm), bên nhận ký quỹ tự chủ động cân đối nguồn (không sử dụng nguồn từ kinh phí ngân sách cấp hàng năm) để chi trả phần lãi còn thiếu cho bên ký quỹ và được hạch toán vào chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự thảo quy định sử dụng tiền ký quỹ môi trường trong khai khoáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO