--Quảng cáo---

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thăm dò, khai thác khoáng sản trong bối cảnh dịch Covid-19

Tài nguyên - Mai Đan - 18:34 23/08/2021

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP), Bộ TN&MT đã triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý. Đặc biệt, trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 28/32 thủ tục hành chính.

Bộ TN&MT đã triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý

Mở rộng cách thức nhận kết quả theo yêu cầu

Cụ thể, liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) cấp Trung ương, đối với cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, Tổng cục đề xuất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ. Đồng thời, sửa đổi về hình thức trả kết quả TTHC theo hướng mở rộng cách thức nhận kết quả theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; bãi bỏ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (cấp giấy phép khai thác khoáng sản); bãi bỏ báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TN&MT phê duyệt)…

Khách hàng giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Về thời gian giải quyết TTHC, đối với cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tổng thời gian đề xuất cắt giảm từ: 90 xuống còn 84 ngày (giảm 6 ngày). Đối với cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình, giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 10 ngày xuống 3 ngày làm việc.

Đối với đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, cũng như khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tổng cục cho rằng, cần bổ sung thêm cách thức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; bỏ bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

Bãi bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết

Đối với cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Tổng cục đề xuất sửa đổi cơ quan tiếp nhận theo hướng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ; sửa đổi về hình thức trả kết quả TTHC theo hướng mở rộng cách thức nhận kết quả theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bãi bỏ văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu, trường hợp đề nghị thăm dò quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Về thời gian giải quyết TTHC, quy định cụ thể trong thời gian (1-3 ngày) kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. Đối với thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản, giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Đối với gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản và chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, hình thức trả kết quả TTHC và thời gian giải quyết TTHC tương tự như cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản… Riêng với chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, Tổng cục đề nghị bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

Tổng cục cũng đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC đối với thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; đóng cửa mỏ khoáng sản.

Ông Nguyễn Công Thủy – Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp khi làm thủ tục liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, nhất là trong thời dịch Covid-19 như hiện nay, Tổng cục sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Việc bãi bỏ, đơn giản hóa 28/32 TTHC trong tổng số 153/179 TTHC của tất cả các lĩnh vực của ngành TN&MT sẽ giúp lĩnh vực địa chất và khoáng sản tiết kiệm được hơn 9,4 tỷ đồng, chiếm gần 8% trên tổng số chi phí tuân thủ TTHC. Điều này rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp khi làm thủ tục liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động này.

 

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO