--Quảng cáo---

Điện Biên: Sai phạm của Chủ đầu tư DA nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và DA Khu nhà ở Tân Thanh

Bạn đọc - Pháp luật - 21:55 31/12/2017

(TN&MT) - Ngày 28/12/2017, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Điện Biên đăng tải nội dung Báo cáo số: 252/BC-STNMT, ngày 22/712/2017, kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ và đánh giá các nội dung phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về Dự án nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và Dự án Khu nhà ở Tân Thanh trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Để rộng đường dư luận, Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin đến bạn đọc xung quang nội dung của hai dự án "lùm xùm" này.

 

Loay hoay giữa “mớ bòng bong” của luật
 

Hai Dự án khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm (phường Thanh Bình) và khu nhà ở Tân Thanh (phường Him Lam), TP. Điện Biên Phủ (gọi tắt là Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở Tây Nậm Rốm) được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 825/QĐ-UBND và Quyết định số 826/QĐ-UBND, ngày 17-10-2013 giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường, tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Cty công nghệ Môi trường Điện Biên), với diện tích đất 5,2ha để đầu tư hạ tầng xã hội và san đất bán nền.

1 (1)
Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, TP. Điện Biên Phủ.

Ngày 17-10-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy định cơ chế, chính sách thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh và phường Him Lam; Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ; kèm theo Quy định Cơ chế, chính sách thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở Tây Nậm Rốm. Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên xác định giao đất, cho thuê đất không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất với lí do khu đất của cả 2 Dự án kể trên chưa giải phóng mặt bằng.
 

Hiện Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đã hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng; gồm điện, đường và công trình cấp thoát nước, 40 lô đất nền đã được bán dưới hình thức “Hợp đồng hợp tác đầu tư” nhưng Nhà nước chưa thể thu được tiền thuế đất của Dự án này vì những “lùm xùm” xoay quanh Dự án.
 

Đước biết, 02 Dự án được UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại Điều 9, Quyết định số 827/QĐ-UBND, ngày 17-10-2013, kèm theo quy định cơ chế thực hiện Dự án giữa Chủ đầu tư và tỉnh Điện Biên.
 

Ông Vũ Lệnh Nghị, Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, cho rằng: Đơn vị chủ trì của 2 Dự án này là Sở Tài nguyên và Môi trường vì tại thời điểm UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty Công nghệ môi trường Điện Biên thực hiện 02 Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở Tây Nậm Rốm đang giao thời giữa luật cũ và luật mới, giữa Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2003.
 

Đến nay, Dự án này ngoài Quyết định giao đất tạm thời của UBND tỉnh Điện Biên giao cho Cty Công nghệ môi trường Điện Biên để thực hiện Dự án và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì một số thủ tục khác liên quan đến Dự án hiện giờ vẫn còn đang rất vướng... Chính vì vậy, tại thời điểm này UBND tỉnh Điện Biên rất khó có thể chỉ rõ đơn vị nào là đơn vị đầu mối giúp tỉnh đôn đốc hồ sơ thuộc 2 Dự án kể trên; hoàn tất hồ sơ theo trình tự thủ tục từ khi Dự án mới hình thành cho đến khi kết thúc Dự án.
 

Thế nên, các sở ngành liên quan chỉ thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, lĩnh vực ngành phụ trách. Lẽ đó, tại thời điểm báo chí đưa tin 02 Dự án này vẫn không có được bộ hồ sơ hoàn chỉnh và cũng không biết Dự án này đang được thực hiện theo trình tự thủ của Luật Đầu tư hay Luật Đất đai và luật của năm nào (!?).

 

Văn bản chồng văn bản
 

Tính đến thời điểm này, Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đã cơ bản hoàn thành xong các hạng mục đầu tư; 40 lô đất nền đã được bán dưới các hợp đồng “góp vốn”. Theo Báo cáo số 252/BC-STNMT, ngày 22-12-2017, của Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh về việc báo chí đưa tin xoay quanh 2 Dự án này thì Nhà đầu tư (tức Cty Công nghệ Môi trường Điện Biên) được phép ký kết hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với các Chủ đầu tư cấp II (tức các hộ dân mua đất) là đúng...
 

IMG 1925
Báo cáo số 1555/BC-SXD, ngày 07-12-2016 của Sở Xây dựng, tỉnh Điện Biên 


Tuy nhiên tại Quyết định 827 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quy chế, chính sách thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm; mục 3, điều 3 của Quyết định này chỉ rõ: Chủ đầu tư sẽ phải nộp tiền sử dụng đất 2 lần.
 

Lần đầu thu 70% tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm Chủ đầu tư được phép huy động vốn của khách hàng... Lần 2 thu 30% tiền sử dụng đất còn lại sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày thu nộp tiền sử dụng đất lần 1.
 

Đến nay, 40 lô đất nền của Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đã được chủ đầu tư “huy động vốn” từ năm 2016. Nhưng đến giờ Nhà nước vẫn chưa thu được xu nào từ tiền thuế đất của Dự án kể trên. Phải chăng văn bản lại "sai ở khâu đánh máy"!?
 

Bất luận thế nào cũng không thể nói khác đi về những tồn tại của 2 Dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm nằm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Nếu chủ trương đúng, cách làm đúng mà kết quả không đúng thì rõ ràng lỗi nằm ở khâu do người thực hiện.

 

Một loạt sai phạm của Chủ đầu tư
 

Theo Báo cáo số 1555/BC-SXD, ngày 07-12-2016 của Sở Xây dựng, tỉnh Điện Biên thì cả 02 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và Khu nhà ở Tân Thanh chủ đầu tư đều không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản vì vốn pháp định không đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật (đạt 6/20 tỷ đồng). Bên cạnh đó, bản vẽ thi công cũng không được thẩm định và không có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.
 

Mặt khác, phía chủ đầu tư chưa có thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp, đơn vị quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng... Trong khi đó, chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện dự án.

 

Ngoài ra, Chủ đầu tư không có hồ sơ khảo sát công trình. Không có hồ sơ quản lý chất lượng công trình từ bước khảo sát xây dựng đến quá trình thi công xây dựng. Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm thiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh giao đất cho để chủ đầu tư thực hiện Dự án.
 

Cũng tại báo cáo này Sở Xây dựng, tỉnh Điện Biên kết luận: Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm chưa đủ điều kiện là bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Chất lượng thi công san đắp mặt bằng Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế (k=0,9) do Chủ đầu tư không thực hiện lu, lèn theo quy định; không thực hiện dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, bóc lớp bùn đất hữu cơ trước khi đổ đất đắp...

 

IMG 1926
Báo cáo số 1555/BC-SXD, ngày 07-12-2016 của Sở Xây dựng, tỉnh Điện Biên 


Lẽ đó, Sở Xây dựng kiến nghị tỉnh Điện Biên xem xét đình chỉ thi công 02 Dự án trên. Yêu cầu phía Cty CP đầu tư xây dựng và Công nghệ Điện Biên hoàn thiện đầy đủ toàn bộ hồ sơ pháp lý Dự án theo quy định của pháp luật.
 

Ông Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Điện Biên, cho biết: Hiện nay Cty CP đầu tư xây dựng và Công nghệ Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật.
 

Hồ sơ có thể hoàn tất, nhưng chất lượng công trình xây dựng đến thời điểm này thì rất khó hoàn tất vì tại thời điểm thi công xây dựng, Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm không có đơn vị nào thẩm tra, giám sát chất lượng công trình; từ khâu thẩm định bản vẽ thi công cho đến khâu giám sát chất lượng công trình...

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này. 

                                                                         


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO