--Quảng cáo---

Điện Biên: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tích cực trong công cuộc giữ rừng

Xã hội - Hoàng Châu - 20:35 19/12/2021

(TN&MT) - Trong năm qua, công tác quản lý thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến rõ nét, thông qua chính sách chi trả DVMTR đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Chính sách chi trả DVMTR đã mang lại nguồn thu nhập, góp phần cải thiện đời sống nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Ngay từ khi thực hiện nhiệm vụ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát và phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên báo cáo công tác năm 2021

Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Kết quả thu tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2021 đạt trên 241 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch. Quỹ tỉnh đã xây dựng xong 104/104 bản đồ chi trả DVMTR cấp xã năm 2020 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã và các tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng, 5/5 bản đồ chi trả DVMTR năm 2020 cho chủ rừng là tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Quỹ đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện tốt hội nghị tập huấn tại các huyện, thành phố để hướng dẫn công tác hợp đồng bảo vệ rừng, xây dựng phương án sử dụng tiền DVMTR của UBND cấp xã; công tác xây dựng bản đồ, xác định diện tích chi trả DVMTR.

Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cho các cán bộ thực thi chính sách tại cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát diện tích rừng được chi trả DVMTR của các chủ rừng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và chi trả DVMTR cho các cấp, các ngành, các chủ rừng và cộng đồng dân cư; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm tới rừng.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Quỹ  Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên 

Cùng với đó, Quỹ cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về chính sách chi trả DVMRT, tổ chức 16 buổi tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR với 308 lượt người tham gia, cấp phát 08 sổ tay chi trả DVMTR, thiết kế hoàn thiện cấp phát các sản phẩm truyền thông như: 128 bảng thông báo, 1.000 bì đựng hồ sơ, 1.000 quyển lịch, 5.000 tờ lịch năm 2022.

Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục tuyên truyền phố biến kiểm tra giám sát, tập huấn chuyên môn, phối hợp với UBND, Hạt kiểm lâm các huyện, thị, thành phố và các cơ quan truyền thông, tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR năm 2022. Cùng với Ban Kiểm soát Quỹ và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy việc quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR tại cơ sở đảm bảo đúng quy định. Tổ chức các lớp tập huấn, quản lý sử dụng tiền về nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR cho chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Rà soát tổng hợp các chủ rừng chưa mở tài khoản, tham mưu giúp Sở NN&PTNT đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã đôn đốc các chủ rừng chưa mở tài khoản, đi mở tài khoản nhận tiền DVMTR. Thực hiện xác định diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Pay, Huổi Vang, Sông Mã 3. Tiếp tục nhiệm vụ hiệu chỉnh và hợp nhất dữ liệu chi trả DVMTR với kết quả kiểm kê rừng. Kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh. Ông Tâm cho biết thêm.

 

  • Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm liên kết vùng, đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước
    Trong nước - Theo Chinhphu.vn - 20:01 19/12/2021
    Làm việc với lãnh đạo TP. Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng, giải pháp lớn và yêu cầu thành phố phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, hài hòa, xây dựng Hải Phòng thành trung tâm liên kết vùng, đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước. 

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO