Điện Biên: Hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

13/03/2019 10:56

(TN&MT) - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, sự cần thiết của tài nguyên nước đối với cuộc sống của con người, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao khả năng hiểu biết về sự thay đổi của thời tiết và khí hậu.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu của cộng đồng để có ý thức và hiểu hơn về tầm quan trọng của các hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

'Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe cộng đồng' - Một trong những thông điệp của hoạt động của tỉnh Điện Biên trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2019
"Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe cộng đồng" - Một trong những thông điệp của hoạt động của tỉnh Điện Biên trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2019

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức và người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới; treo bang rôn, panô khẩu hiệu, phát tờ rơi; tổ chức tọa đàm, hội thảo, tổ chức diễu hành; phát động chiến dịch ra quân khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ, trồng rừng để bảo vệ nguồn nước…

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu tập trung vào các khẩu hiệu tuyên truyền: Nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước sạch; Sử dụng hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững; Bảo vệ nguồn nước - Việc làm xanh cho cuộc sống an lành; Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe cộng đồng; Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau; Mặt trời, Trái đất và Thời tiết; Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới; Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2019.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; cung cấp các thông tin tài liệu về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2019.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới nhằm nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu của cộng đồng để có ý thức và hiểu hơn về tầm quan trọng của cá hoạt động khí tượng thủy văn
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23/3 nhằm nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu của cộng đồng để có ý thức và hiểu hơn về tầm quan trọng của các hoạt động khí tượng thủy văn

Các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng để chỉ đạo và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, báo cáo kết quả trước ngày 30/3/2019. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên các cấp tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng từ ngày 18 - 25/3 và duy trì cho đến hết năm 2019.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO