--Quảng cáo---

Điện Biên: Hướng dẫn xử lý vỏ lọ vắc xin, hóa chất, kim tiêm hết hạn sử dụng

Môi trường - Hà Thuận - 09:25 13/10/2020

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa có hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ hóa chất, kim tiêm và các loại hóa chất đã hết hạn sử dụng.

Lượng lớn vỏ lọ vắc xin, hóa chất, kim tiêm phát sinh trong công tác tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

Trong thời gian qua, công tác tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phát sinh nhiều vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ hóa chất, kim tiêm và các loại hóa chất đã hết hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng quy định.

Để việc thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ hóa chất, kim tiêm và các loại hóa chất đã hết hạn sử dụng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có hướng dẫn xử lý đối với vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ chứa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất thì chủ nguồn thải phải thực hiện quản lý theo chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Theo đó, cần phải có thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định. Việc chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu và tại khoản 13 Điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Hiện tại, Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại bản Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điên Biên có khả năng thực hiện việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp thông thường. Do đó, các đơn vị có phát sinh chất thải là vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ chứa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất tiến hành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên để vận chuyển, xử lý đúng theo quy định.

Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên có thể xử lý chất thải là vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ chứa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại.

Quá trình chuyển giao giữa đơn vị phát sinh chất thải và đơn vị thu gom, xử lý cần đảm bảo các yêu cầu: Lập biên bản bàn giao theo mẫu; Lập các báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) hoặc báo cáo đột xuất và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Đối với vắc xin, hóa chất đã hết hạn sử dụng; kim tiêm, vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ chứa đựng thuốc, hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất thì phải thực hiện việc phân định, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và báo cáo định kỳ theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có đơn vị được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Do đó, đề nghị các chủ nguồn thải bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời và báo cáo tình hình phát sinh chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Định kỳ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối liên hệ với chủ xử lý chất thải nguy hại được được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại để tiến hành vận chuyển xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại) do chủ nguồn thải chất thải nguy hại tự chi trả.

  • Điện Biên: Đẩy mạnh xử lý rác thải rắn ở nông thôn
    Môi trường - 17:29 12/10/2018
    (TN&MT) - Vấn đề xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng đã và đang gặp nhiều trở ngại do nhiều nguyên nhân: khối lượng phát sinh ngày càng nhiều, chất thải ngày càng đa dạng và có chứa lẫn thành phần nguy hại... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của các địa phương, việc linh hoạt trong thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng NTM, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang từng bước được xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO