Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hoàng Châu| 22/02/2023 17:12

(TN&MT) - Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch.

Bà Trần Thị Thanh Phượng, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Những năm qua, Đảng bộ và lãnh đạo Sở đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, những điểm nổi bật trong công tác CCHC được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên thường xuyên quan tâm thực hiện kịp thời là: Công tác rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hoá các thủ tục hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

a1.jpg
Công tác cải cách hành chính được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đẩy mạnh.

Định kỳ hàng năm, Sở tổ chức rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT, đề xuất giải pháp chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian và TTHC. Với 96% số TTHC được trả đúng hạn, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu là 22 ngày, giảm 08 ngày so với thời gian quy định giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Do đó, công tác cải cách hành chính của ngành ngày càng đạt được những kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân. Trong năm 2022, Sở đã triển khai thực hiện tốt các TTHC giải quyết theo trình tự và tiến độ.Trong đó, cấp tỉnh đã tiếp nhận 300 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết 283 thủ tục còn 17 thủ tục đang trong thời hạn giải quyết. Cấp huyện tiếp nhận 21.669 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 21.286 hồ sơ.

a2(2).jpg

Cải cách TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Qua đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” và trả kết quả hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý và dịch vụ hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường. Nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; phát huy hiệu quả đạt được, đi đôi với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, môi trường, khoáng sản…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO