--Quảng cáo---

Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Đại hội lần thứ XX

Ngành TN&MT - Khánh Ly - 22:35 16/06/2020

(TN&MT) - Ngày 16/6, Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự có đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; đại diện Đảng ủy Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Văn phòng Đảng – Đoàn thể của Bộ cùng toàn thể các đại biểu thuộc Viện KH KTTV&BĐKH.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn biểu dương các thành tích của Đảng bộ Viện

Toàn Đảng bộ hiện có 75 Đảng viên thuộc 8 chi bộ, với 53 đồng chí có trình độ trên đại học, 1 Giáo sư và 6 Phó Giáo sư.

Đại hội Đảng bộ Viện KH KTTV&BĐKH lần thứ XX diễn ra với không khí sôi nổi thi đua trong toàn thể đảng viên. Là một Viện nghiên cứu đa ngành, có bề dày và truyền thống trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao, trong nhiệm kỳ qua, Viện đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Viện và của các chi bộ phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng đơn vị.

Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện đã tiến hành sáp nhập và thành lập mới chi bộ, hiện nay tổng số chi bộ trực thuộc là 8 tổ chức đảng.

Đảng bộ đã cử 26 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, 53 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 8 đồng chí bí thư chi bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác đảng. Số lượng đảng viên trong Đảng bộ Viện có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên là 40/75 đồng chí. Trong năm 2020, một số đồng chí đảng viên sẽ hoàn thiện các khóa đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Đảng viên biểu quyết nhất trí các nội dung của Đại hội

Giai đoạn 2015 – 2020, Viện đã thực hiện thành công 9 đề tài cấp Nhà nước, 21 đề tài NCKH cấp Bộ, 3 đề tài cấp tỉnh, 19 đề tài cấp cơ sở. Viện cũng đang triển khai 4 đề tài cấp Nhà nước, 18 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở.

Nhìn chung, số lượng đề tài cấp Nhà nước của Viện tăng, tập trung vào các lĩnh vực khí tượng, khí hậu, môi trường, thủy văn, hải văn và biến đối khí hậu thuộc các Chương trình KC.08, BĐKH; các đề tài cấp Bộ ngày càng hướng đến phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Viện đã xây dựng, hoàn thiện Chương trình “Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”, tiếp tục trình Bộ để phê duyệt Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai do lũ và ngập lụt”; Chủ trì xây dựng báo cáo cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng định kỳ; Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan; triển khai xây dựng các đề xuất trên cơ sở Kế hoạch hành động của Bộ TNMT về triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ; chủ trì xây dựng Báo cáo Đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với Biến đổi khí hậu (SREX Việt Nam)...

Các kết quả nghiên cứu của Viện đã được công bố trên hơn 250 bài báo trong nước và trên 50 bài báo quốc tế.

Trong công tác đào tạo, Viện đã cấp bằng tiến sĩ cho 16 nghiên cứu sinh và hiện đang có 45 nghiên cứu sinh đang theo học.

Quang cảnh Đại hội

Theo PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, trong giai đoạn 2020 – 2025, Đảng ủy Viện sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển Viện Khoa học KTTVBĐKH với bước đột phá mạnh mẽ, trở thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ vững mạnh, làm đầu tàu, động lực phát triển khoa học và công nghệ của đất nước trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biến đổi Khí hậu. Đồng thời tập trung xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, đồng thời góp phần nâng cao trình độ và khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực chuyên môn.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, đồng chí Trần Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao các thành tích của Đảng bộ Viện KH KTTV&BĐKH đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020. Thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Trần Hồng Thái cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm. Theo đó, Đảng bộ Viện cần nêu cao tinh thành trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Viện nhằm thực hiện thắng các nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện đổi mới công tác nghiên cứu khoa học để đưa các kết quả của các đề tài, dự án vào áp dụng trong thực tế phục vụ đời sống, xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện cần có trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; làm tốt nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sỹ, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo.

Ban chấp hành Đảng ủy Viện khóa mới ra mắt Đại hội

Với vai trò là một Viện nghiên cứu đầu ngành, Viện cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế để làm sao chuyên gia của Viện và tên tuổi của Viện KTTV được thế giới biết đến, thể hiện vị trí, vài trò trên bản đồ khoa học của khu vực, thế giới.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý điều hành và đổi mới cơ chế quản lý, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ các yêu cầu phát triển và hiện đại hoá của Ngành.

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học KTTV&BĐKH lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  • Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
    Ngành TN&MT - Hoàng Châu - 10:01 15/06/2020
    (TN&MT) - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã xây dựng các kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2020, tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung về công tác dân vận đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác dân vận.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO