Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

Khánh Ly| 29/05/2020 17:10

(TN&MT) - Sáng ngày 29/5, Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐĐ,BĐ&TTĐL Việt Nam báo cáo kiểm điểm về sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tham dự Đại hội có Đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT; cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Cục ĐĐ, BĐ&TTĐL Việt Nam.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phan Ngọc Mai, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục ĐĐ, BĐ&TTĐL Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Cục, cấp ủy các Chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu của cả Đảng bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Cục có bước phát triển mới đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Công tác hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về đo đạc và bản đồ đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, nổi bật nhất là hoàn thành xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ. Luật ra đời đã làm nền tảng để phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đồng thời, tạo hành lang pháp lý giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về Trái đất.

Ông Phan Ngọc Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục ĐĐ, BĐ&TTĐL Việt Nam báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban chấp hành Đảng bộ Cục cũng đã lãnh đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 và thu được những thành tựu nhất định. Sản phẩm của các dự án là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý của nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc. Trong đó nổi bật nhất là hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000 thành phố Hà Nội; Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị...

Đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai kịp thời; công tác kiểm tra được tăng cường; các nhiệm vụ chuyên môn được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được phát triển và mở rộng.

Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến rõ rệt, tinh gọn bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính (giảm 6 TTHC, còn lại 2 TTHC). Hiện đại hóa hành chính đã kịp thời đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đông đảo đảng viên trong Đảng bộ Cục tham dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được chú trọng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ nêu gương đạt được kết quả tích cực. Cấp ủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ Cục, của Cục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn hơn; tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét. Công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm.

Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo kiểm điểm về sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ Cục, ông Hoàng Ngọc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐĐ, BĐ&TTĐL Việt Nam khẳng định: Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ra sức khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả Đảng bộ nên đã đạt được những kết quả quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

Về phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ Cục luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách về đo đạc, bản đồ thông tin địa lý; công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Các đảng viên biểu quyết nhất trí với các nội dung của Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Tâm đánh giá cao về các kết quả Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Đỗ Thị Tâm cho rằng, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể, bám sát chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ cục lần thứ IV đề ra trên các mặt công tác.

Đặc thù công việc của Cục liên quan đến công tác địa giới, biên giới, thực hiện các chỉ đạo liên quan đến bí mật quốc gia. Điều này đòi hỏi các đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng. Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT biểu dương Đảng bộ Cục đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng dù có những chi bộ đặc thù vùng biên giới, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Đảng Bộ Cục, đồng thời nhấn mạnh cần hoàn thành công tác xây dựng, trình phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, xây dựng hạ tầng dữ liệu không quan địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040 để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới, hội nhập quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam  nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, trong đó, đồng chí Hoàng Ngọc Lâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO