--Quảng cáo---
  • Đại hội XIII

Chào mùa Xuân thênh thang Việt Nam!
Xã hội - PGS.TS Nguyễn Thanh Tú - 01:14 22/01/2023
(TN&MT) - Trong bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đó là chân lý thời đại, cũng là đạo lý dân tộc vì chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với Độc lập, Tự do cho Đất nước, Hạnh phúc cho Nhân dân!
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO