PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty

PV| 13/02/2023 17:30

Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam chỉ đạo triển khai công tác truyền thông một cách sâu rộng về đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Dầu Khí Việt Nam tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc đẩy mạnh công tác truyền thông cũng nhằm góp phần tập trung cao trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ toàn TCT đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn TCT vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNLĐ Dầu khí chất lượng cao. Thông qua tuyên truyền nhằm khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, cổ vũ, động viên các cấp công đoàn và CNLĐ Dầu khí phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, bức xúc, những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

1(1).jpg
Đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn PV GAS (trái) cùng các lãnh đạo PV GAS khởi động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Năm 2023

Công đoàn PV GAS định hướng công tác truyền thông bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, quán triệt chủ đề Đại hội các cấp theo phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; Kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Tuyên truyền khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, đẩy mạnh chuyển đổi số; đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp; các dự thảo văn kiện và việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn TCT; Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ.

2(1).jpg
Các hoạt động của Công đoàn PV GAS luôn được triển khai sâu rộng trong các công đoàn cơ sở, làm nên tổng hợp thông tin truyền thông đạt hiệu quả cao, được Công đoàn DKVN khen thưởng hàng năm

Trong dịp này, Công đoàn PV GAS cũng chỉ đạo tập trung tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn PV GAS cũng chú ý đến những cách làm hay trong triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; trong tái tạo văn hóa Petrovietnam; tuyên dương các danh hiệu thi đua của Công đoàn PV GAS; tổng kết, khen thưởng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNLĐ; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các đợt cao điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn TCT.

Bên cạnh những nội dung bao quát, Công đoàn PV GAS cũng định hướng, chỉ ra các nội dung cụ thể cần tập trung tuyên truyền trong các đợt cao điểm; trước, trong và sau đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Dầu Khí Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3(1).jpg
Các chương trình ASXH, phát triển văn hóa của PV GAS được hệ thống truyền thông báo chí thường xuyên đưa tin, ca ngợi như một điển hình doanh nghiệp vì cộng đồng

Công đoàn PV GAS yêu cầu công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0. Cụ thể, theo tiến độ thời gian sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua báo chí, kênh truyền thông Công đoàn và các trang thông tin đơn vị; qua các hội thảo, hội nghị liên quan; qua pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, khẩu hiệu. Khuyến khích các hình thức quảng bá tuyên truyền mới mẻ, hấp dẫn, ứng dụng công nghệ mới; vận động NLĐ tham gia sáng tác thơ, ca khúc, sáng tác nhiếp ảnh; sử dụng hình thức tuyên truyền thông qua các tác phẩm âm nhạc, văn học, nghệ thuật.

Cùng với các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác tuyên truyền Đại hội sẽ được nhấn mạnh bằng các hoạt động gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và các hoạt động văn hóa, thể thao…

Nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn PV GAS xác định công tác tuyên truyền sẽ góp phần đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức Công đoàn. Công đoàn PV GAS chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn Tổng công ty theo sát đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội IV Công đoàn TCT, Đại hội VII Công đoàn DKVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để kịp thời đưa tin, phản ánh về đại hội; Phối hợp với bộ phận làm công tác tuyên giáo cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp để tổ chức tuyên truyền về đại hội; Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công đoàn, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên báo chí truyền thông công đoàn ngành khí Việt Nam và đơn vị;…

Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, các đơn vị đều sẽ có báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam, tổng hợp thành một bộ truyền thông có ý nghĩa, sâu rộng và hiệu quả để ghi nhận sự kiện có ý nghĩa của năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Tổng công ty
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO