Đại hội Đảng bộ lần thứ V - Tiền đề phát triển ngành KTTV giai đoạn 2020 - 2025

Tuyết Chinh - Hoàng Minh| 23/06/2020 14:09

(TN&MT) - Ngày 23/6, tại Hà Nội, đồng chí Lê Công Thành, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã dự và chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban của Đảng uỷ Bộ TN&MT; các đồng chí đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT.

Dự đại hội về phía Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường và La Đức Dũng cùng toàn bộ các đồng chí đại diện cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục KTTV ở các đơn vị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Đảng bộ Tổng cục KTTV trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT hiện có 22 chi, đảng bộ trực thuộc với 1020 đảng viên. Trong tổng số 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, có 10 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc; các chi bộ, đảng viên sinh hoạt trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, dù vẫn còn những khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng cục đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan được nâng lên. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; luôn quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TS Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho biết, trong những năm tới, tình hình quốc tế sẽ còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, Đại hội sẽ chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Theo Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, sự phát triển của ngành KTTV đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng cục từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Tổng cục KTTV đã chỉ đạo Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng và an ninh của đất nước. Công tác hiện đại hóa ngành đã đạt được những thành tựu đáng kể; công tác kiện toàn tổ chức của ngành đã đạt được kết quả quan trọng; công tác xây dựng văn bản quản lý Nhà nước về KTTV đã có những bước tiến vượt bậc.

Đảng ủy Tổng cục đã luôn chú trọng, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt, là việc triển khai thực hiện Nghị quyết khóa XII của Đảng; luôn quan tâm duy trì thường xuyên, chặt chẽ mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng cục để có sự thống nhất, đồng bộ trong mọi hoạt động công tác, giúp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

GS.TS Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Tuy nhiên, theo Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, trong nhiệm kỳ 2015-2020, vẫn còn những hạn chế, thách thức trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV còn hạn chế; hầu hết các tỉnh chưa xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV; chưa lập kế hoạch bố trí quỹ đất cho đầu tư phát triển mạng lưới trạm KTTV trên địa bàn tỉnh; mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia tại một số vùng còn rất thưa, chưa đáp ứng được yêu cầu; quan trắc thủ công vẫn là chủ yếu…

Với những thách thức còn tồn tại, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng cục KTTV xác định mục tiêu trọng tâm là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo xây dựng phát triển ngành KTTV toàn diện, đồng bộ theo hướng hiện đại hoá và tự động hóa, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngành KTTV, nâng cao năng lực quan trắc, điều tra khảo sát, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV…”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng cục KTTV. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, Thứ trưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Tổng cục KTTV cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Đảng bộ Tổng cục KTTV tập trung lãnh đạo Tổng cục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ tới là giai đoạn quyết liệt để thực hiện kế hoạch hiện đại hóa ngành, trọng tâm là hiện đại hóa, tự động hóa trang thiết bị đo đạc và truyền tin nhằm nâng cao năng lực dự báo KTTV. Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Tổng cục chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt cũng như chuẩn bị thật tốt các dự án, nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hoàn thành các mục tiêu nêu trên.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng đến công tác cán bộ, cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cần đẩy mạnh củng cố và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng cục và của Ngành. Đồng thời, triển khai xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

“Cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Tổng cục KTTV tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt đảng; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.

Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ lần thứ V - Tiền đề phát triển ngành KTTV giai đoạn 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO