CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

14/06/2019 11:05

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Quyết định số 597/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 43 Viên chức (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là30 ngàykể từ ngày thông báo tuyển dụng (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Địa chỉ: Số 02, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37555237.

4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển thông qua phỏng vấn.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 8 năm 2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

 Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: www.dosm.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: www.monre.gov.vn và Báo Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Điện thoại: (024) 37555237.

Ghi chú:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng của 01 đơn vị tuyển dụng (tại Phụ lục kèm theo thông báo này).

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Tổ chức cán bộ,Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
 

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng


Chức danh nghề nghiệp và yêu cầu về trình độ, năng lực của vị trí việc làm cần tuyển dụng

I

 

Trung tâm Biên giới và Địa giới

Khảo sát, đo đạc và phân định biên giới trên đất liền, biển, đảo

4

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa-Bản đồ/Địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Quản lý cơ sở dữ liệu về biên giới, địa giới và biển, đảo

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tin học Trắc địa

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Kế toán

2

- Kế toán viên (06.031).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT- BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

II

Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

5

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa/Bản đồ/Địa chính/Quản lý đất đai.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Tư vấn, dịch vụ đo đạc bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa/Bản đồ/Địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Kế toán

1

- Kế toán viên (06.031).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành  Tài chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT- BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

III

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa-Bản đồ/Địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Lưu trữ thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa-Bản đồ/Địa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Tích hợp, xử lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành  Địa lý/Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

IV

Trung tâm Điều tra – Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ

Xây dựng và cập nhật dữ liệu nền địa lý, hệ thống thông tin địa lý

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành  Trắc địa/Quản lý đất đai.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Xây dựng, phát triển hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa/Quản lý đất đai.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ).

Quản lý, khai thác hệ thống trạm định vị vệ tinh

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngànhTin Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Quản lý, khai thác sử dụng hệ thống điểm gốc đo đạc quốc gia

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngànhTin Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin địa lý/Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngànhĐịa chính.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Xây dựng và tôn tạo hệ thống mốc tọa độ, độ cao quốc gia

3

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Tư vấn, dịch vụ đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Kế hoạch

1

- Kế toán viên (06.031).

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT- BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

Kế toán

2

- Kế toán viên (06.031).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT- BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

Văn thư

1

- Văn thư (02.007).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật/Văn thư/Lưu trữ.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT- BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ)

V

Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ

Thiết kế, tư vấn đo đạc và bản đồ

2

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Trắc địa/Trắc địa-Bản đồ/Bản đồ/Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý/Địa chính/Quản lý đất đai.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

VI

Trung tâm Ứng dụng công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (trực thuộc Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam).

Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

1

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Địa chính/Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

Tư vấn, dịch vụ đo đạc và bản đồ

3

- Đo đạc bản đồ viên hạng III (V.06.06.17).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Địa chính/Quản lý đất đai/Công nghệ thông tin/Bản đồ/Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ)

 

 

TỔNG

43

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO