--Quảng cáo---

Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngành TN&MT - Khánh Ly - 14:14 18/05/2020

(TN&MT) - Ngày 18/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Bộ tổ chức đại hội và được Đảng ủy Bộ TN&MT chọn làm điểm. Thứ trưởng Lê Công Thành – Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện là đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT cùng toàn thể Đảng viên thuộc Cục Biến đổi khí hậu.

Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Phát biểu khai mạc Đại hội, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng bộ Cục BĐKH đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc Cục nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ giao; các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với những kết quả quan trọng cũng như trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Bộ TN&MT và của đất nước.

Những năm tới, tình hình quốc tế sẽ còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với đất nước, với ngành tài nguyên và môi trường nói chung và đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục BĐKH nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy, Đảng ủy Cục BĐKH đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đảng ủy Cục và Lãnh đạo Cục đã bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục. Công tác tổ chức cán bộ từng bước được kiện toàn. Công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy Cục quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy đảng và chi bộ cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền.

Đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT tham dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Trên cở sở Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và qua ý kiến phát biểu tham luận của các đảng viên tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Cục BĐKH đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, đã tham mưu cho Bộ trình Quốc hội thông qua Luật Khí tượng thuỷ văn đầu tiên; tham mưu để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu…Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Minh

Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu về những thành tích quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, nhấn mạnh Đảng ủy Cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác đảng viên được Đảng ủy Cục quan tâm chỉ đạo, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng và tăng cường. Vượt chỉ tiêu đề ra của đại hội nhiệm kỳ trước. Các mặt công tác về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Lê Công Thành đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm hoàn thành công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định về ứng phó với BĐKH trong Luật BVMT sửa đổi đang trình Quốc hội. Đây là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Về lãnh đạo thực hiện công tác Đảng, cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT, các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 5 đồng chí: Tăng Thế Cường, Mai Kim Liên, Lương Quang Huy, Phạm Vĩnh Phong, Nguyễn Toàn Thắng. Đồng chí Tăng Thế Cường tiếp tục được tín nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Cục Biến đổi Khí hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục BĐKH lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO