--Quảng cáo---
  • co so du lieu vien tham

Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đồng bộ và thống nhất
Ngành TN&MT - Việt Khang - 17:45 08/01/2021
(TN&MT) - Dữ liệu viễn thám là sản phẩm công nghệ cao, có giá trị kinh tế lớn, đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong an ninh quốc phòng và phòng tránh thiên tai, do vậy, cần phải được lưu trữ có hệ thống để có thể thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO