--Quảng cáo---

Chuẩn bị tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ

Tin tức - 17:58 22/05/2019

(TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi một số Bộ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vể việc chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

anh minh hoa
Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120 chuẩn bị diễn ra trong tháng 6/2019

Theo công văn, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, điều phối chung công tác tổ chức Hội nghị lưu ý việc mời các chuyên gia từ Hà Lan, các đối tác phát triển như Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)… một số nhà khoa học có uy tín trong nước tham dự Hội nghị và đóng góp ý kiến; thường xuyên có báo cáo cập nhật tiến độ công tác chuẩn bị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình và điều hành Phiên thảo luận chuyên đề về Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn cho đầu tư và phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị về kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quy hoạch, giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ KH&ĐT cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị về kết quả bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án thuộc Nghị quyết số 120/NQ-CP giai đoạn đến năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách, vốn ODA, vốn trái phiếu…); tổng hợp nhu cầu nguồn lực, dự kiến khả năng huy động nguồn lực để đầu tư (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách nhà nước và từ các thành phần khác), đề xuất cơ chế huy động phù hợp (bao gồm cả hình thức đối tác công tư PPP) để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 120/NQ-CP các giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng báo cáo về việc bố trí nguồn lực triển khai các chương trình, dự án thuộc Nghị quyết số 120/NQ-CP; đề xuất các cơ chế, chính sách huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng kịch bản, chương trình và điều hành Phiên thảo luận chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó làm rõ những định hướng phát triển thời gian tới và có báo cáo tại Hội nghị.

Ngoài ra, các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng… và UBND thành phố Hồ Chí Minh tập trung chuẩn bị tốt các Phiên thảo luận theo nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 3336/VPCP-NN ngày 24/4/2019.

Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, bảo đảm điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt báo cáo về kết nối và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, trong đó bao gồm cả nội dung chống ngập, chống xói lở...

Về thời gian tổ chức Hội nghị chính thức, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị để tổ chức Hội nghị vào trung tuần tháng 6/2019.

Các nội dung khác, các cơ quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3336/VPCP-NN ngày 24/4/2019 và các văn bản liên quan; khẩn trương gửi các tài liệu, báo cáo liên quan về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/5/2019 để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO