--Quảng cáo---

Chủ tịch Lạng Sơn yêu cầu chấn chỉnh việc xử lý vi phạm trong đất đai, xây dựng

Đất đai - Hoàng Nghĩa - 19:37 28/12/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký văn bản số 1657/UBND – KT yêu cầu chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp, có thời điểm gia tăng (đặc biệt trên địa bàn TP. Lang ̣ Sơn và trung tâm các huyện), nhưng việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm chưa kịp thời; việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn chưa triệt để, thiếu quyết liệt; việc xử lý các vụ việc vi phạm hành chính chưa bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật xây dựng Nhà máy lắp ráp xe điện DkBike trên đất ở, đất trồng lúa ở xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nói riêng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên, nghiệp vụ ̣cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao trách nhiệm, năng lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm xử lý đúng hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hiệu, thời hạn, đúng thẩm quyền ban hành quyết định theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý.

Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng đối với các vụ việc đã phát hiện nhưng không được xử lý hoặc xử lý không triệt để, dứt điểm. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO