Cần quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mỹ Bình| 17/11/2022 10:16

(TN&MT) - Góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, cần có quy định rõ về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong một số trường hợp.

Đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên tiếp nhận 54.338 hồ sơ, đã giải quyết 44.278 hồ sơ, trong đó đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho 39.278 hồ sơ đăng ký biến động các loại.

4-1-.jpg

Phú Yên đẩy nhanh cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình

Qua tổng hợp công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân tại cấp huyện (thẩm quyền ký GCNQSDĐ của UBND cấp huyện) đã giải quyết 5.000 hồ sơ, đạt 71,43% so với Kế hoạch năm 2022, nâng lũy kế cấp GCNQSDĐ lần đầu từ trước đến nay toàn tỉnh cấp được 578.876 GCNQSDĐ với diện tích 367.893,90ha đạt 98,69% so với diện tích đủ điều kiện cần cấp GCNQSDĐ. Còn lại đang giải quyết 7.405 hồ sơ (Cấp GCNQSDĐ lần đầu 1.473 hồ sơ, đăng ký biến động sau khi cấp GCNQSDĐ 5.932 hồ sơ), trả hồ sơ cho công dân do chưa đủ điều kiện 2.655 hồ sơ.

Đánh giá về công tác cấp GCNQSDĐ thời gian qua, ông Đặng Ngọc Anh - Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên cho biết: Để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, đồng thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc khi giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ, đăng ký biến động tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành lập Đoàn kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ tại Chi nhánh để theo dõi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động, tích cực phối hợp với UBND cấp xã, phòng TN&MT, các cơ quan có liên quan khi giải quyết hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh. Bởi, nhiệm vụ đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ, giảm tối đa việc giải quyết trễ hạn hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Sở TN&MT thực hiện trong năm 2022 cũng như trong thời gian tới.

Góp ý sửa đổi về cấp GCNQSDĐ

Do có những vướng mắc, bất cập trong quá trình cấp GCNQSDĐ áp dụng theo Luật Đất đai năm 2013, gây khó khăn khi giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ, vì vậy, trong văn bản tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Bộ TN&MT và Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh Phú Yên đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết về vấn đề này.

4-2-.jpg

Phú Yên đẩy nhanh cấp GCNQSDĐ cho các dự án bất động sản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ chia sẻ: “Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2013, chúng tôi nhận thấy, Dự thảo Luật Đất đai chưa quy định thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với những trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thực hiện đăng ký biến động và cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng”.

Theo ông Lê Tấn Hổ, tại điểm d, Khoản 1, Điều 123 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ghi “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Luật (sửa đổi) cần quy định cụ thể hơn, trường hợp không thu hồi được các Giấy chứng nhận đã chuyển quyền thì được tiếp tục sử dụng, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định và bổ sung thêm trường hợp cấp không đúng hiện trạng sử dụng đất mà người sử dụng đất đang sử dụng (trường hợp Giấy tờ thửa đất khác, hiện trạng đang sử dụng thửa đất khác).

Cùng với đó, tại Khoản 3, Điều 123, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung mở rộng trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ phát hiện cấp GCNQSDĐ không đúng quy định thì thực hiện kiểm tra, lập thủ tục thu hồi theo quy định, vì chỉ có trường hợp kết luận thanh tra cùng cấp sẽ kéo dài thời gian xử lý, giải quyết. Đề xuất sửa đổi như sau: “Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 123 do cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai và sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tự kiểm tra, phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO