--Quảng cáo---

Cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT tại Yên Bái: Nhìn rõ hạn chế để khắc phục

Ngành TN&MT - Thanh Ngà - 09:08 12/08/2021

(TN&MT) - Năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đứng thứ 15/19 Sở, Ban, Ngành về thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, tăng 4 bậc so với năm 2019. Tuy có tăng so với năm trước nhưng kết quả này chưa cao, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tăng 4 bậc so với năm 2019

Trong năm 2020, thực hiện chỉ số tiếp cận đất đai, Sở TN&MT đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản để huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh việc giám sát khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động môi trường để sàng lọc dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phòng ngừa, giảm thiểu, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm...

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tăng 4 bậc so với năm 2019

Đồng thời, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT; khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đều được ưu tiên giải quyết ngay. Nỗ lực đó của Sở TN&MT đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, chỉ số tiếp cận đất đai tăng đều qua các năm, năm 2018 là 5,99 điểm; năm 2019 là 6,11 điểm; năm 2020 là 6,72 (tăng 0,61 điểm so với năm 2019), góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trong thực hiện chỉ số tiếp cận đất đai của Sở TN&MT vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả như mong muốn, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và cá nhân chưa kịp thời được giải quyết… Vì vậy, chỉ số tiếp cận đất đai mặc dù có tăng nhưng chưa cao.

Tiếp tục khắc phục những tồn tại

Nhận rõ những tồn tại, hạn chế đó, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2021, trong thời gian tới, Sở TN&MT đã nghiêm túc triển khai thực hiện một số biện pháp cụ thể. Theo đó, Sở tiếp tục chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT nhằm nâng cao năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế

Qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Sở góp phần cải thiện điểm đánh giá qua điều tra xã hội học trong chỉ số cải cách hành chính và tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh của Sở trong năm 2021.

Đồng thời, sẽ chủ động tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao của đơn vị mình đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng; khắc phục tình trạng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính quá thời hạn quy định. Mỗi phòng, đơn vị đề xuất các sáng kiến hoặc giải pháp, cơ chế mới về cải cách hành chính.

Để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN&MT; phối hợp làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư nhà nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài…

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai cho các tổ chức sử dụng đất; Sở chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành để kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thời gian chậm nhất sau 10 ngày được phân công nhiệm vụ. Trường hợp những vụ việc phức tạp, vượt quyền hạn kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ theo quy định.

  • Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
    Ngành TN&MT - Việt Khang - 16:13 06/01/2021
    (TN&MT) - Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2021, không để nợ đọng.... - Đó là mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 vừa được Bộ TN&MT ban hành.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO