Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sớm hoàn thiện 02 Dự thảo Nghị định đất đai

Khương Trung – Trường Giang| 04/11/2019 14:33

(TN&MT) - Sáng 4/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp

Tham dự có đại diện một số Bộ ngành, Tập đoàn, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý đất đai cho biết, thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và đã được các thành viên Chính phủ thông qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có kết luận tại Thông báo số 390/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi để hoàn thiện dự thảo hai Nghị định.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 390/TB-VPCP; ý kiến góp ý của các Bộ, ngành tại cuộc họp do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì ngày 30/9/2019, Tổng cục đã trình Bộ trưởng Phiếu trình số 560/PT-TCQLDD ngày 04/10/2019. Căn cứ trên chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục đã tổ chức cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để thống nhất nội dung dự thảo hai Nghị định; đồng thời xin ý kiến góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông, một số tổ chức quốc tế, chuyên gia công nghệ thông tin và nhà khoa học. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai, Tổng cục đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung chính như:  Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước thể hiện cụ thể trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung (Khoản 2 Điều 7) và việc ban hành Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai (Khoản 1 Điều 33) để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin, dữ liệu đất đai. Thông tin, dữ liệu đất đai phải được chuẩn hóa, quản lý thống nhất, kết nối, chia sẻ thông suốt từ Trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân, … phù hợp với thực tiễn xã hội nhằm xây dựng Chính phủ điện tử (cụ thể tại Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 22, Điều 24).

Quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai (cụ thể tại Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30).

Cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Ngoài ra, rà soát, chỉnh sửa quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai có thu phí nhằm để tái đầu tư duy trì hệ thống thông tin đất đai, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia trong việc đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; cung cấp các phần mềm ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và khai thác thông tin, dữ liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng từ cơ sở dữ liệu đất đai…

Về Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định các nội dung như: Bổ sung quy định về sử dụng định danh điện tử trong giao dịch điện tử về đất đai (tại các Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 14, Điều 15); Rà soát, chỉnh sửa quy định về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai (Điều 7).

Bỏ nội dung thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tại Trung ương tương ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (Điều 10). Do hiện nay Bộ TN&MT đang thực hiện dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho các lĩnh vực của Bộ trong đó có lĩnh vực đất đai…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo 2 Nghị định do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng. Tuy nhiên, còn có nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể, làm rõ trong 2 Dự thảo Nghị định như: quy định về trách nhiệm của Bộ TN&MT, địa phương trong việc vận hành vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; Về quy định chữ ký điện tử khi hết hiệu lực; việc kết nối, kế thừa các kết quả về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, 02 Nghị định dự kiến sẽ trình Chính phủ đã được hình thành từ khi xây dựng luật đất đai. Đây là chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Chính phủ được xây dựng và cập nhật trong thời gian vừa qua. Nghị định yêu cầu cần có tầm nhìn xa, nhất là khi ngành công nghệ thông tin luôn có sự thay đổi nhanh, cập nhật liên tục. Do đó, “Nghị định này phải có định hướng, tầm nhìn, sức sống lâu dài, đây là cơ sở mục đích lâu dài.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị trong Nghị định mới cần phải làm rõ được trách nhiệm của từng cấp quản lý, từ quốc gia cho tới địa phương; làm rõ vai trò quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, ngân sách vận hành, xây dựng cơ sở vật chất…; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với hệ thống điện tử chính phủ để địa phương thực hiện và vận hành cho đồng bộ, nhất quán.

Bộ trưởng cũng đề nghị, trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, phải kế thừa được những cơ sở dữ liệu đã có và coi đó là tài nguyên quốc gia cần phải sử dụng trong giao dịch điện tử và sẽ bổ sung phát triển thêm.

Về an ninh, an toàn, trong giao dịch điện tử cũng như vận hành trong hệ thống công nghệ thông tin, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị khi xây dựng Nghị định cần phải xem xét, dự đoán những biến động mới có thể xảy ra và khi đó phải xây dựng thông tư kèm theo tránh những vấn đề thủ tục hành chính vướng mắc sau này. Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị phải phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cùng thống nhất các nội dung liên quan và đưa ra cơ chế phối hợp thực hiện tốt để khi ban hành Nghị định có thể đáp ứng được những yêu cầu của Chính phủ đặt ra và phục vụ tốt trong công tác xây dựng phát triển kinh tế, xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sớm hoàn thiện 02 Dự thảo Nghị định đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO