--Quảng cáo---

Bộ TN&MT tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông năm 2020

Ngành TN&MT - Khánh Ly - Ảnh: Hoàng Minh - 14:49 30/07/2020

(TN&MT) - Ngày 30/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành; Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại buổi tập huấn 

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Chương trình công tác hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mục tiêu nhằm quán triệt, phổ biến và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, báo chí; trang bị nâng cao nghiệp vụ hoạt động tác nghiệp tuyên truyền, báo chí, truyền thông cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí của các đơn vị. Qua đó, hình thành và thực hiện phương pháp, cách thức tác nghiệp chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Báo chí tuyên truyền góp phần vào thành tựu chung của ngành

Trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí trong các lĩnh vực của Bộ TN&MT, Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, thời gian qua, các cơ quan truyền thông của Bộ, ngành, trong đó có Bộ TN&MT đã bám sát các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thông tin những nghị quyết lớn của Trung ương và hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước. Trên bình diện chung các báo, việc tuyên truyền về xây dựng và thể chế hóa văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TN&MT được triển khai khá đậm nét, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường như nghị quyết số 41, 02, 19, 24, 36. Gần đây, các hội thảo với những ý kiến đóng góp cho Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được thông tin rất cụ thể. Những văn bản Chính phủ mới ban hành như Kế hoạch thích ứng quốc gia cũng được quan tâm tuyên truyền.

Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí trong các lĩnh vực của Bộ TN&MT

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, lực lượng làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí của ngành đã đóng góp lớn vào quá trình chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT là một trong những Bộ rất chủ động phát động những chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nâng cao hiểu biết của người dân và các cấp ủy đảng. Đây cũng là đánh giá của các cấp ủy, ban tuyên giáo địa phương. Có thể nói, các cơ quan truyền thông đã phản ảnh toàn diện, sinh động hoạt động của Bộ ở cả Trung ương, địa phương, góp phần vào thành tựu chung của ngành.

Qua báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua, có thể thấy, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH đã ngày càng được chú trọng hơn. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai nhanh nhạy. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc gây ô nhiễm môi trường được phát hiện và xử lý kịp thời, giải quyết bức xúc cho người dân…

Bên cạnh đó, giữa Bộ TN&MT và Ban Tuyên giao Trung ương đã phối hợp tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, tham gia các đoàn khảo sát cũng như đóng góp ý kiến chất lượng trong các hoạt động với Ban Tuyên giáo. Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo TN&MT đều đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo liên quan đến đại hội Đảng. Bộ TN&MT cũng đã có các giải thưởng dành cho phóng viên các báo tham gia tuyên truyền trong các lĩnh vực của Bộ.

Bà Nguyễn Thu Hoài cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức cho phát triển kinh tế xã hội của nước ta, công tác tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm sẽ đặt trọng tâm vào các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, Bộ cần tích cực chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Đặc biệt, bám sát các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trong tuyên truyền về Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, về thành tựu 5 năm của các lĩnh vực cũng như ý kiện của người dân về dự thảo các văn kiện Đại hội; phản ánh sinh động các phong trào thi đua yêu nước của Bộ, ngành mình. Tập trung tuyên truyền thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của ngành, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết đại hội 12. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lạc quan, chung sức đồng lòng cả nước vượt qua thách thức, nêu bật gương người tốt việc tốt.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ một số vấn đề về công tác báo chí năm 2020

Ngoài các yêu cầu chung, công tác truyền thông của Bộ TN&MT, cần chú ý bám sát phương hướng nhiệm vụ của Chính phủ trong báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành.

Làm tốt công tác thông tin cho báo chí

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm đã thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch báo chí. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cố gắng hoàn tất việc sắp xếp, quy hoạch các cơ quan báo chí, cấp lại thẻ nhà báo và đưa ra một số quy định về cung cấp thông tin báo chí.

Hiện nay, một số địa phương, cơ quan Nhà nước trong đó có Bộ TN&MT đã ban hành quy chế truyền thông riêng, trong đó quy định việc ứng xử của cơ quan hành chính đối với báo chí. Mặc dù vậy, những công cụ và công tác quản lý Nhà nước về báo chí đang có sự chuyển biến nhất định, cần phải tổ chức lại công tác truyền thông và thông tin báo chí cho thống nhất.

Ông Lâm nhấn mạnh, cần nhìn nhận lại tầm quan trọng của cơ quan truyền thông của Bộ và tầm ảnh hưởng của các phương thức truyền thông mới như mạng xã hội. Từ đó, có cách tiếp cận mới để kiểm soát truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thường và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT), các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến việc phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí, tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật TN&MT và có kế hoạch liên quan đến công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý để Vụ tổng hợp tình hình, đánh giá với thủ trưởng các đơn vị để báo cáo lãnh đạo Bộ để thực hiện tốt công tác truyền thông.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp thu các nội dung chuyên đề tại Hội nghị và triển khai tổ chức thực hiện tại đơn vị. Phổ biến và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Báo chí năm 2016, nhất là trong quá trình tác nghiệp với báo chí. Cập nhật, triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí và các văn bản chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nêu tại tại Quyết định số 829/BTNMT-QĐ ngày 16/3/2018; Quy chế truyền thông ban hành tại Quyết định số 814/BTNMT-QĐ ngày 31/3/2020.

Điểm cầu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị cần chủ động xây dựng thông tin và phối hợp để cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí theo hướng dẫn, quy định Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần kịp thời, thường xuyên phối hợp Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để tham mưu Lãnh đạo Bộ để xem xét các hình thức, thời điểm và mức độ để cung cấp thông tin cho báo chí đối với các nội dung, chủ đề, vấn đề đang được quan tâm.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông; tọa đàm, cung cấp thông tin báo chí. Đồng thời, quan tâm đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, truyền thông trong thời gian tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO