Bộ TN&MT: Hướng dẫn vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn

Xuân Phương| 21/04/2020 00:13

(TN&MT) - Ngày 20/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Công văn số 2151/BTNMT-TNN gửi UBND tỉnh Thanh Hóa; Chủ các hồ, đập: Cửa Đạt, Hủa Na, Đồng Văn, Xuân Minh và Bái Thượng; Đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện: Cửa Đạt, Dốc Cáy và Bái Thượng về việc vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn.

photocat(5).jpg

Công văn nêu rõ, Bộ TN&MT nhận được văn bản số 4104/UBND-NN ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn.

Sau khi nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở tình hình nguồn nước và các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (Quyết định số 214/QĐ- TTg ngày 13/02/2018), diễn biến nguồn nước trên lưu vực và số liệu vận hành các hồ chứa trên lưu vực, Bộ TN&MT thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa và của chủ hồ Cửa Đạt (Công văn số 98/CV-QLKT-CĐ ngày 20/3/2020) liên quan đến việc điều chỉnh giảm lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện Cửa Đạt (xả khoảng 35 m3/s) và Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (xả khoảng 10m3/s) và việc xây dựng phương án sử dụng dung tích chết của hồ Cửa Đạt trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để bảo đảm cân đối nguồn nước còn lại của các hồ để cấp đủ cho hạ du sông Chu từ nay đến hết mùa cạn (30/6/2020) trong điều kiện nguồn nước đang thiếu hụt như hiện nay và theo dự báo lượng dòng chảy trên các lưu vực sông ở Trung Bộ trong các tháng cuối mùa cạn có thể thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15-70%, Bộ TN&MT đề nghị: 

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Chu rà soát cụ thể yêu cầu sử dụng nước dưới hạ du các hồ, chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ thể, phù hợp với lịch vận hành của các hồ chứa theo quy định của Quy trình nhằm sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nước. 

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dòng chảy trên sông, dòng chảy đến hồ để kịp thời điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lấy nước của các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông và việc thực hiện Quy trình của các đơn vị quản lý, vận hành hồ.

Đối với chủ hồ Cửa Đạt: Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ nay đến hết mùa cạn, vận hành điều tiết nước hồ chứa Cửa Đạt như sau: xả nước xuống hạ du sông Chu với lưu lượng tương đương 35 m3/s và xả nước qua nhà máy thủy điện Dốc Cáy với lưu lượng tương đương 10 m3/s. Trong quá trình vận hành, trên cơ sở các quy định của quy trình, tùy thuộc vào điều kiện nguồn nước, yêu cầu sử dụng nước thực tế của hệ thống và ở hạ du để chủ động gia tăng lưu lượng xả của hồ cho phù hợp. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Hủa Na, Cửa Đạt, Dốc Cáy, Bái Thượng và các địa phương có liên quan trong quá trình điều tiết nguồn nước hồ Cửa Đạt, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước. Việc điều tiết nước phát điện của các nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Dốc Cáy và Bái Thượng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện nguồn nước của các hồ chứa, phù hợp với yêu cầu sử dụng nước thực tế trên lưu vực và phải ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

Xây dựng phương án sử dụng dung tích chết của hồ Cửa Đạt trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng để phục vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và cho các mục đích khác theo quy định tại Điều 53 của Luật tài nguyên nước. 

Đối với các chủ hồ Hủa Na, Đồng Văn và Xuân Minh vận hành theo đúng quy định tại Điều 16 và Điều 18 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. 

Riêng đối với chủ hồ Hủa Na phải phối hợp chặt chẽ với chủ hồ Cửa Đạt để gia tăng lưu lượng xả và bổ sung nước cho hồ Cửa Đạt trong trường hợp xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cấp cho hạ du. 

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ TN&MT để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Hướng dẫn vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO