Bộ TN&MT họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia

Mai Đan| 04/06/2020 14:36

(TN&MT) - Sáng 4/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo về việc triển khai xây dựng Chiến lược Phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, ông Hoàng Ngọc Lâm – Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: Dự thảo Chiến lược được xây dựng với 5 quan điểm, đây là những quan điểm phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành đo đạc và bản đồ nói riêng, đã được quy định tại Luật Đo đạc và Bản đồ.

Về tầm nhìn đến năm 2040, ông Hoàng Ngọc Lâm cho biết: Để đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững của ngành, tầm nhìn đến năm 2040 đặt mục tiêu để phát triển ngành với trình độ cao, chủ động trong công nghệ, phương tiện thu nhận, xây dựng, cập nhật thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ ngang tầm với các nước trong khu vực, các nước phát triển trên thế giới.

Xây dựng vận hành Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đảm bảo được cập nhật, quản lý vận hành, trao đổi, tạo dựng, duy trì giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ liên tục, cung cấp thông tin không gian được tích hợp nhằm tối đa hóa việc ra quyết định về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quản lý môi trường, quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội; kết nối mạng dữ liệu không gian của Việt Nam với mạng dữ liệu không gian toàn cầu.

“Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Chiến lược đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Các giải pháp đã được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu mà Chiến lược Phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 (Chiến lược 33) đã đạt được, những yêu cầu đặt ra cho Ngành trong giai đoạn tới; đối với các nhiệm vụ giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI), các nhiệm vụ giải pháp đã bám sát yêu cầu về NSDI, trên cơ sở các giải pháp theo khuyến cáo của Liên hợp quốc về xây dựng NSDI” – ông Hoàng Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Ông Hoàng Ngọc Lâm – Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Theo như nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, với đại diện 10 bộ, ngành, 5 đại diện Sở TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Qua ý kiến của đại diện các bộ, ngành địa phương và đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Chiến lược, trong đó phải rà soát lại quan điểm, mục tiêu của Chiến lược, đồng thời bổ sung phát triển nguồn nhân lực ngành và lĩnh vực hợp tác quốc tế, vấn đề xã hội hóa...

Quang cảnh cuộc họp

Thứ trưởng đề nghị trong các cuộc họp về Chiến lược trong thời gian tới, Cục mời các đại diện của Tổ biên tập để cùng bàn bạc, trao đổi nhằm có sự phối hợp giữa các bộ, ngành trước khi trình Chiến lược lên Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa mong muốn Bộ TN&MT sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành, giúp các bộ, ngành không phải đầu tư kinh phí làm lại, cũng như cung cấp cơ sở dữ liệu này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, tạo sự quản lý chung cho ngành đo đạc và bản đồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO