--Quảng cáo---

Bộ TN&MT - Điểm sáng xây dựng Chính phủ điện tử

Ngành TN&MT - Yên Thi - 13:41 10/12/2019

(TN&MT) - Ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT cho rằng, thực hiện văn bản điện tử, hồ sơ điện tử tại Bộ TN&MT liên thông với các Bộ, ngành, địa phương, góp phần tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong quản lý và điều hành.

PV: Việc ứng dụng văn bản điện tử, hồ sơ điện tử quản lý Nhà nước, kết nối liên thông với các địa phương nói chung của Bộ TN&MT đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Khuất Hoàng Kiên:

Tại Bộ TN&MT, việc triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc khá sớm, là sản phẩm của Đề án Tin học hóa hành chính Nhà nước (112) và được Bộ đẩy mạnh sử dụng từ năm 2012, đặc biệt, trong khoảng 2 năm gần đây, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, việc triển khai, ứng dụng đã rất sâu rộng và hiệu quả, đặc biệt sau khi Chỉ thị về sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số được ban hành, hiện nay tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 98%; tỷ lệ văn bản điện tử ký số phát hành qua Trục liên thông văn bản quốc gia đạt trên 90%.

Quý IV/2018, Bộ đã liên thông hệ thống với các Sở TN&MT trên Hệ thống của Bộ và hiện nay đã liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia sau khi Trục này được xây dựng. Đến nay, các Sở đã nhận 35.837 văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ và đã gửi 4.197 văn bản đến Bộ.

Ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT

Hệ thống Một cửa điện tử của Bộ được triển khai từ tháng 6/2016, đến tháng 8/2018 đã tích hợp thống nhất với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia và liên thông với Hệ thống hồ sơ công việc. Việc này cho phép xử lý một cách liên thông các thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận đến khi trả kết quả trên môi trường điện tử. Đặc biệt, các TTHC thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên đều dùng hồ sơ điện tử.

Các kết quả nêu trên đã đạt được các mục tiêu về phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, được Chính phủ, Bộ TT&TT ghi nhận và đánh giá cao, tạo được môi trường thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các TTHC tại Bộ, thuận lợi cho công chức, lãnh đạo trong xử lý, điều hành và giải quyết các TTHC, xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch. Việc liên thông văn bản điện tử và một số TTHC với các địa phương, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như giải quyết một số TTHC với các Sở TN&MT được thông suốt, góp phần cải thiện CCHC, tiết kiệm chi phí. Thông qua hệ thống, việc theo dõi và giám sát công tác trả lời, góp ý của địa phương được cải thiện rõ rệt và tăng rất nhanh theo thời gian.

PV: Có thể thấy, Bộ TN&MT đã đạt được rất nhiều thành tích trong hiện đại hóa công nghệ thông tin, hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy vậy, bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc ngành đang gặp phải. Ông có thể chia sẻ những vướng mắc đó và biện pháp để tháo gỡ?

Ông Khuất Hoàng Kiên:

Tôi cho rằng, về văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc và điều hành, chúng ta đã làm khá tốt, tuy vậy, hệ thống phần mềm cũng như công cụ ký số cũng còn có các hạn chế. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan để hoàn thiện phần mềm theo hướng dễ sử dụng hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, ký số thuận tiện hơn và cung cấp khả năng thực hiện trên các thiết bị thông minh.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến và xử lý hồ sơ điện tử, chúng ta còn gặp khá nhiều khó khăn, đên từ những vấn đề chung của quốc gia như: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp do rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP, điển hình như: Còn thiếu khung pháp lý đồng bộ; thiếu cơ chế tài chính và đầu tư phù hợp, thiếu quy định cụ thể về định danh, xác thực cá nhân, tổ chức trong giao dịch điện tử; thiếu các quy định pháp lý về văn thư, lưu trữ điện tử, thói quen thủ công, giấy tờ chưa được khắc phục…

Bên cạnh đó, các TTHC của lĩnh vực TN&MT thường là các thủ tục phức tạp, yêu cầu thành phần hồ sơ đa dạng về chủng loại, nhiều về khối lượng, khó số hóa, khó thực hiện trên môi trường điện tử cả cho người thực hiện lẫn người thụ lý, giải quyết TTHC, các quy định của pháp luật chuyên ngành hiện thời chưa thực sự hướng tới việc giải quyết thông qua môi trường điện tử, thói quen của cá nhân, tổ chức, một số đơn vị cũng chưa mặn mà với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử…

Để giải quyết các khó khăn này, Chính phủ, Bộ đã đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ rất cụ thể tại Nghị quyết 17/NQ-CP và Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ, chúng ta đã triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình là Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã có những quy định rất cụ thể về thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử cũng như cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh…

PV: Để giúp Bộ và địa phương xuyên suốt, thống nhất ứng dụng văn bản điện tử, hồ sơ điện tử trong ngành TN&MT, thời gian tới, công tác phối hợp sẽ được triển khai ra sao để đạt hiệu quả thiết thực nhất, thưa ông?

Ông Khuất Hoàng Kiên:

Theo tôi, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ, Bộ đã giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP và Quyết định số 964/QĐ-BTNMT để đảm bảo việc triển khai CPĐT tại Bộ, tại ngành đúng lộ trình, đồng bộ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo được việc kết nối, liên thông các hệ thống, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, giữa trung ương và địa phương.

Trong đó, cần chú trọng công tác hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan, xây dựng và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành. Kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, khai thác sử dụng được các dữ liệu dùng chung quốc gia, các dữ liệu chia sẻ từ các Bộ ngành địa phương, giảm bớt các yêu cầu về thành phần hồ sơ khi các dữ liệu này được chia sẻ, xác thực. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành TN&MT.

Thực hiện các nhiệm vụ về xây triển khai Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đến nay, Bộ TN&MT đã cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, có 22 dịch vụ mức độ 4, 91 dịch vụ mức độ 3. Tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 của năm 2019 tính đến ngày 27/11/2019 là 784 trên tổng số 2520 hồ sơ.

Việc tiếp theo chúng ta phải tiếp tục phát huy được các thành tựu, các thế mạnh khi áp dụng các văn bản điện tử, hồ sơ điện tử trong công việc, trong chỉ đạo điều hành, giải quyết các TTHC, tăng cường sự kết nối trao đổi giữa Bộ và các địa phương, các Sở TN&MT.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai và mở rộng các hệ thống có liên thông kết nối với địa phương như: Hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống tương tác giữa Bộ và sở, Hệ thống thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… Việc này đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của của Bộ và các địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
 • Anh phải thay đổi cách sử dụng đất để đáp ứng mục tiêu khí hậu
  Thế giới - Mai Đan - 19:37 23/01/2020
  (TN&MT) - “Người Anh nên trồng nhiều cây hơn, ăn ít thịt hơn, cắt giảm chất thải thực phẩm và khôi phục đất than bùn để có thể đạt được mục tiêu khí hậu không phát thải vào năm 2050”, các cố vấn khí hậu của chính phủ Anh cho biết vào...
 • Làng hoa Tây Tựu tất bật phục vụ Tết
  Xã hội - Huy An - 13:41 23/01/2020
  (TN&MT) - Tết nguyên đán Canh Tý đang đến rất gần và vào thời điểm này, người nông dân trồng hoa Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tất bật cho công việc thu hoạch để kịp cung ứng những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất cho thị trường.
 • Xuân ấm biên cương
  Xã hội - Nguyễn Hùng – Xuân Vũ - 13:35 23/01/2020
  (TN&MT) - ​​​​​​​Sắc xuân đang lan tỏa khắp bản làng vùng cao, người người, nhà nhà hân hoan tận hưởng những ngày Tết trong yên bình, hạnh phúc. Để có mùa xuân biên cương ấp áp, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng...
 • Lào Cai: Những người thầm lặng cho thành phố xanh - sạch - đẹp
  Xã hội - Bích Hợp - 10:56 23/01/2020
  (TN&MT) - Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho người dân đón tết Canh Tý 2020, những công nhân vệ sinh môi trường Lào Cai đã triển khai kế hoạch túc trực ngày đêm sẵn sàng vì một thành phố xanh – sạch – đẹp.
 • Thời tiết 23/1: Bắc Bộ có mưa phùn, trưa chiều trời nắng
  Môi trường - Phạm Hoàng Hà - 10:48 23/01/2020
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm trời rét
 • Xuân qua miền cổ sử
  Văn hóa - Thiệu Anh - 02:56 23/01/2020
  (TN&MT) - Tôi chẳng thể nhớ, đã bao lần đặt chân về lại Tân Trào, nhưng mỗi bận đến, chiến khu xứ Tuyên xưa lại gợi một niềm cổ sử thương vương mới. Xuân hườm triền Phó Đáy, sông êm nghiêng trôi soi bóng núi Bòng, huyền tích ngàn đời...
 • Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh
  Thời sự - Theo Chinhphu.vn - 02:53 23/01/2020
  (Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 • Chủ tịch UBND Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
  Thời sự - Theo Chinhphu.vn - 02:51 23/01/2020
  (Chinhphu.vn) - Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An với số phiếu tán thành 100%.
 • Bữa tất niên của mẹ Tết xưa
  Xã hội - Mai Thắng - 00:27 23/01/2020
  (TN&MT) - Cho đến bây giờ sau nhiều năm đón tết đầy đủ sung túc chẳng thiếu thứ gì, nhưng tôi vẫn nhớ mãi bữa cơm tất niên trưa ba mươi tết ngày ấy.
 • Hà Nội: Môi trường sạch, đẹp đón Xuân mới
  Môi trường - Huy An - 00:20 23/01/2020
  (TN&MT) - Thời điểm này, khắp các vùng nội, ngoại thành Hà Nội chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng với người dân đang tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường (VSMT) chỉnh trang các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân...
 • Lào Cai: Tăng cường quản lý thị trường hàng hóa dịp tết
  Thông tin cần biết - Bích Hợp - 00:19 23/01/2020
  (TN&MT) - Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán 2020 Canh Tý 2020, lực lượng quản lý thị trường Lào Cai đã và đang tích cực vào cuộc kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng,...
 • “Tết Canh Tý – Xuân như ý” tại Sun World Halong Complex
  Xã hội - Xuân Phương - 00:19 23/01/2020
  (TN&MT) - ​​​​​​​Một mùa Tết tràn ngập niềm vui đang chờ đợi du khách tại tổ hợp vui chơi giải trí hấp dẫn nhất miền Bắc với vô vàn hoạt động đặc sắc. Với chủ đề “Tết Canh Tý – Xuân như ý”, chương trình đón Tết của Sun World Halong...
 • Bình Định: Linh vật năm Canh Tý 2020 thu hút du khách tham quan, thưởng lãm
  Văn hóa - Mỹ Bình - 00:17 23/01/2020
  (TN&MT) - Chiều 22/01, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Sở Văn hóa –Thể thao tổ chức Lễ khánh thành linh vật năm Canh Tý 2020. Đây là công trình văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn...
 • Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản
  Xã hội - Anh Tú - 00:17 23/01/2020
  (TN&MT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình, UBND huyện Kim Sơn và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tại Ninh Bình đã tổ chức chương...
 • Đảm bảo cấp đủ nước vụ đông xuân
  Tài nguyên nước - Phương Minh - 00:17 23/01/2020
  (TN&MT) - Tổng cục Thủy lợi cho biết, ngày thứ ba của đợt lấy nước đầu tiên (22/1), dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Cụ thể, tại Trạm Thủy văn Hà Nội, tính đến 15h ngày 22/1/2020, mực nước trung bình đạt 1,71m, mực...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO