Môi trường

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai

Mai Đan 30/05/2023 - 18:18

(TN&MT) - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2023.

1-2-fff32.jpg
Thiên tai, lũ lụt thường gây thiệt hại rất nặng nề

Theo đó, nhiệm vụ chung của Kế hoạch là triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục rà soát các Nghị định, Thông tư, quy chuẩn kỹ thuật của Ngành Khí tượng Thủy văn để chỉnh sửa, bổ sung; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn và các quy hoạch, đề án, dự án nhằm hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và công nghệ dự báo.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ TN&MT liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai: Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg.

Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đặc biệt là áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng tai biến địa chất, sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng, chống.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo sớm; tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Tổng hợp, đề xuất sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới tận người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chú trọng lồng ghép các hoạt động hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cũng như huy động tốt nguồn lực quốc tế cho công tác ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT yêu cầu Tổng cục KTTV thường xuyên theo dõi và thực hiện chế độ trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổng hợp tình hình công tác phòng, chống và diễn biến của thiên tai, sự cố; tham mưu cho Trưởng Ban, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn ngành xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra; đề xuất thành lập, tổ chức các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra tại các tỉnh theo phân công của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành liên quan trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra; tổng hợp, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương.

Tổng cục KTTV chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện, máy móc, trang thiết bị, thông tin liên lạc, đảm bảo quan trắc, đo đạc đầy đủ, kịp thời thông tin thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thiện các phương án, công cụ dự báo khí tượng thủy văn; các phương án phục vụ phòng, chống thiên tai tại các Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, giám sát các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về thiên tai cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp và các cơ quan theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là dự báo, cảnh báo sớm bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục nghiên cứu dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác cho cộng đồng.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Viện Vật lý địa cầu và các đơn vị, địa phương có liên quan để tăng cường dự báo khí tượng thủy văn cho khu vực xảy ra thiên tai, sự cố môi trường, tràn dầu trên biển và khu vực xảy ra động đất, sóng thần phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả.

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch của Bộ TN&MT liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/72020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp Ban Chỉ huy và các báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng Ban; cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các thành viên Ban Chỉ huy; tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm của Bộ.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khác trực thuộc Bộ nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO