--Quảng cáo---

Bình Phước ra Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH

Môi trường - 00:00 18/05/2017

(TN&MT) - Nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, cơ quan… có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

 

(TN&MT) - Nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, cơ quan… có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn (KTTV) và Biến đổi khí hậu (BĐKH); UBND tỉnh bình Phước vừa ra Quyết định số 980/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung phối hợp về KTTV và ứng phó với BĐKH bao gồm: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV ở địa phương trình UBND tỉnh ban hành theo phân cấp của Chính phủ; tuyên truyền phổ biến nâng cao năng lực trong lĩnh vực KTTV cho cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đánh giá các điều kiện KTTV và quan trắc dự báo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Song song đó, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về BĐKH ở địa phương trình UBND tỉnh ban hành theo phân cấp của Chính phủ; tổng hợp tình hình tác động của BĐKH đến các yếu tố tự nhiên, con người, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp ứng phó BĐKH và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào ứng phó BĐKH...

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý hoạt động KTTV và ứng phó, BĐKH; các biện pháp bảo vệ tài nguyên khí hậu, thủy văn trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển, chương trình kế hoạch dài hạn về KTTV, kế hoạch hành động ứng phó BĐKH; xây dựng cập nhật hành động ứng phó BĐKH, lồng ghép chương trình ứng phó BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều phối thực hiện.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Đài KTTV Nam bộ, Đài KTTV tỉnh và các Sở ngành liên quan tổng hợp tình hình KTTV, đánh giá diễn biến, tác động của BĐKH đến yếu tố tự nhiên, con người, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành báo cáo đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh biện pháp ứng phó tác động BĐKH; phối hợp báo cáo định kỳ và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh; phối hợp  thanh, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về KTTV và BĐKH…

Các Trung tâm, Đài trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan cập nhật dữ liệu, kết nối liên thông dữ liệu KTTV, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực KTTV và BĐKH; truyền, phát thông tin KTTV từ các Trạm KTTV chuyên dùng thuộc phạm vi địa bàn quản lý về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tỉm kiếm cứu nạn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV.

Cùng với đó, phối hợp với Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã xây dựng phê duyệt phương án cấm mốc giới, xác định hành lang kỹ thuật công trình KTTV thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 8 của Luật KTTV; ứng dụng khoa học công nghệ về lĩnh vực KTTV và BĐKH.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết của khí hậu, thủy văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh Bình Phước phân công tại Quyết định này.

Tường Tú


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO