--Quảng cáo---

Bình Gia (Lạng Sơn): Giảm nghèo bền vững gắn với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Môi trường - Hoàng Nghĩa - 10:19 27/11/2022

(TN&MT) -Bình Gia là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn với hơn 26,4% hộ nghèo, gần 40% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Để giảm nghèo hiệu quả, địa phương này đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp thiết thực, đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ

Bình Gia có 5 dân tộc anh em cùng chung sống, có 12/19 xã, thị trấn đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông lâm nghiệp. Địa hình huyện Bình Gia bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi đất, núi đá, các dãy đồi, núi có độ dốc từ 250 - 300 trở lên. Các dải thung lũng hẹp có diện tích nhỏ, không đáng kể, diện tích đất cây hàng năm vì thế không có nhiều, sản lượng lúa và hoa màu hàng năm thu được không cao.

screenshot_20221130-052725_facebook.jpg
Từ các chính sách hỗ trợ sản xuất, người dân Bình Gia đã tập trung phát triển mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Theo UBND huyện, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Bình Gia đã thành lập Ban chỉ đạo về giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên, thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo. Ban hành các văn bản hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Các xã, thị trấn đã lập Ban Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức phổ biến tuyên truyền các chính sách, dự án giảm nghèo đến các tầng lớp dân cư, người nghèo và đối tượng thụ hưởng bằng nhiều hình thức, giúp người nghèo chủ động tiếp cận các nguồn thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2021 đến nay, tại các xã, thị trấn đã phát trên 3.300 tờ rơi tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, 1.000 sổ tay về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm hay góp phần giảm nghèo bền vững. Tổ chức 19 hội nghị cấp xã, 143 hội nghị tại các thôn bản, gần 300 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, thôn, khối phố về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chú trọng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo về bảo trợ xã hội, tín dụng, y tế, cấp thẻ BHYT, hỗ trợ tiền điện, cứu đói giáp hạt, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ cho vay làm nhà ở… Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nghị quyết 30a, Chương trình 135…, huyện đã triển khai 85 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với gần 20.000 hộ dân được thụ hưởng; nhân rộng 14 mô hình giảm nghèo với gần 390 hộ thụ hưởng...

screenshot_20221130-053020_facebook.jpg
Bình Gia đang tập trung phát triển kinh tế rừng để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia Lèo Văn Hiệp cho biết, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu giảm nghèo đã được thống nhất từ huyện đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng các tiêu chí, phản ánh đúng tình hình thực tế. Trên cơ sở rà soát, huyện đã đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả. Cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững, người nghèo tin vào đường lối, chính sách của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo.

Huy động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường

Song song với công tác giảm nghèo, Bình Gia đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng lối sống xanh hơn, sạch hơn, bền vững, hài hòa với thiên nhiên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Xây dựng lộ trình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải tại nguồn, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

Trong năm nay, huyện đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang dành ngày thứ bảy đi cơ sở xây dựng Nông thôn mới” và các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại xã Thiện Hòa. Cùng với đó, hàng năm, huyện cũng tổ chức phát động tới người dân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: Ngày Đại dương thế giới, Ngày Đất ngập nước, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

gn-binh-gia-2.jpg
Người dân xã Hoàng Văn Thụ (Bình Gia) tổ chức vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn.

Các hoạt động bảo vệ môi trường đã được người dân tại 19/19 xã, thị trấn hưởng ứng, với sự tham gia của hơn 13.000 người. Qua đó, đã thu gom, xử lý hơn 300m3 rác thải; phân loại hơn 2,2 tấn rác; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm hơn 44km; vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông hơn 54km; giải quyết 28 tụ điểm tập kết rác. Xây dựng 13 lò đốt rác, 65 nhà tiêu, 7 bể chứa bao bì gói thuốc bảo vệ thực vật, duy tu, bảo dưỡng 64 công trình cấp thoát nước. Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ nhân dân trồng cây xanh, làm đường bê tông nông thôn, san nền nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xử lý xạt lở tại các hộ gia đình khó khăn…

Với mục tiêu bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (giai đoạn 2021 – 2025), thời gian tới, huyện Bình Gia xác định tiếp tục đặt Chương trình giảm nghèo trong Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung từ huyện đến xã, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm giảm nghèo mang tính bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền tại các xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng và Nhà nước của một bộ phận hộ nghèo. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Chính sách phát triển sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo; nhà ở; nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin, mở các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, xuất khẩu lao động… Lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành giảm hộ nghèo tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao…

gn-binh-gia-3.jpg
Huyện Bình Gia đã triển khai nhiều nhóm giải pháp thiết thực để giảm nghèo, qua đó bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương này đang đổi thay từng ngày.

Theo thống kê của UBND huyện Bình Gia, riêng trong năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho vay với tổng doanh số là 51.677 triệu đồng (1.015 hộ vay). Trong đó: số hộ nghèo vay là 367 hộ (17.569 triệu đồng); hộ cận nghèo vay 437 hộ (22.903 triệu đồng); hộ mới thoát nghèo vay 199 hộ (10.955 triệu đồng); 12 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay, với doanh số cho vay 250 triệu đồng; Cấp 1.875 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số; 645 thẻ cho người nghèo; 820 thẻ cho hộ cận nghèo; 1.924 lượt người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO